Ekonomik büyümenin yüzde 8,5 gibi üst bir seviyede seyrettiği 2011’de Türkiye’de zengin ile fakir arasındaki uçurum 8 kat olarak gerçekleşti. Ekonomik büyümeden emekçi sınıflar pay almadığı devletin resmi istatistik kurumu tarafından açıklandı. Tükiye İstatik Kurumu (TÜİK) 2011 Gelir ve Yaşam Koşulları araştırmaları adaletsizliği ve eşitsizliği ortaya koydu:

En zengin yüzde 20 ile en yoksul yüzde 20 arasında 8 kat gelir farkı var.

Nüfusun yüzde 16,1 yoksulluk riski altında.

2011’de türkiye ekonomisi yüzde 8,5 oranında büyümüştü.

Türkiye’nin en büyük 500 şirketi 2011’de toplam cirosu yüzde 22 oranında artmıştı.

AKP hükümetinin ekonomik politikaları sosyal adaletsizlik uçurumunu olduğu gibi korurken holdingler ve bankalar karlarına kar kattı.