Sığınma tüm dünyada temel insan haklarından biri olarak kabul görmüştür. İnsan Hakları Evrensel Bildirisi sığınma hakkını şöyle tanımlar:

“Herkesin zulüm karşısında başka ülkelere sığınmacı ve bu ülkelerce sığınmacı işlemi görme hakkı vardır” (Madde 14/1).

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin, 1951 Sözleşmesi tanımı ile “Irkı, dini, milliyeti, belli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri nedeniyle zulüm göreceği konusunda haklı bir korku taşıyan ve bu yüzden ülkesinden ayrılan ve korkusu nedeniyle geri dönmeyen veya dönmek istemeyen kişi” sığınmacıdır. Toplu sığınma, iç savaşlar ve çatışmalarda, yoğun baskılarda, büyük afetlerde ortaya çıkmaktadır. Sığınmacılık hukuksal bir statüdür ve sığınmacılar sığınılan devletin koruması altına girerler.