Atamalarının yapıldığı 50d maddesi sebebiyle işten çıkarılan ve uzun süredir direnişte olan asistanlar, YÖK Genel Kurulu önünde yaptıkları iki günlük eylem sonucu taleplerini kısmen kazandı.

Doktorada azami süresi dolan araştırma görevlilerinin ilişiklerinin kesilmesi yönündeki uygulanmanın ortadan kalkmasını ve atılan asistanların işe geri dönmelerini savunarak, Ankara’da YÖK önünde eyleme başlayan araştırma görevlilerine Ankara’daki asistanlar, öğretim üyeleri ve sendikalardan da destek geldi. Karar açıklanana kadar YÖK’ün önünü terk etmeyen asistanlar “Yaşasın asistan dayanışması”, “Direne direne kazanacağız”, “YÖK gitsin, biz kalıyoruz” sloganları attılar.

Eylem sonucunda YÖK’ten doktora aşamasında olup da azami süre uygulaması yüzünden kadrosu ile ilişiği kesilmiş araştırma görevlilerinin 30 Haziran 2013 tarihine kadar doktora tezlerini teslim etmeleri durumunda, 2013 yılı sonuna kadar 50d kadrosundaki görevlerine devam edebilecekleri yönünde bir yönetmelik değişikliği yapılacağı sözü alındı.

Düzenlemeye göre asistanlar, yüksek lisanslarını 3 yıl içinde bitirdikten sonra 6 ay, doktoralarını 6 yıl içinde tamamladıktan sonra ise bir yıl daha görevlerine devam edebilecekler.