Faruk Sevim

Geçen hafta TBMM’de kabul edilen torba yasada emekçileri ilgilendiren çeşitli konular var. Bunlar özetle:

 • Soma’da hayatını kaybeden işçilerin eş ve çocuklarına ölüm aylığı bağlanacak, ölen işçinin eş, çocuk veya kardeşlerinden birisine kamuda çalışma imkânı verilecek.
 • Linyit ve taşkömürü çıkartılan işyerlerindeki ücret, asgari ücretin iki katından az olamayacak.
 • Maden işyerlerinde çalışanlar için emeklilik yaşı 55'den 50'ye düşürülecek.
 • Maden işyerlerinde yeraltında çalışma süresi haftada 36, günde 6 saat olacak, bu süre yer üstü çalışması ile 45’e tamamlanacak. Maden işçileri ile ilgili yasa maddeleri 1 Ocak 2015’e kadar uygulanmayacak.
 • Taşeron işçilerin maaş ve yıllık izinlerinden, asıl işveren dolaylı olarak sorumlu olacak.
 • Sendikalar için işkolu barajı yüzde 1'e sabitlenecek.
 • Doğum izni 18 haftaya çıkarılacak.
 • Erişim sağlayıcı kuruluşlar, internete erişimin engellenmesi kararlarını en fazla 4 saatte yerine getirecek.
 • Mahkeme kararlarının gereğini yerine getirmeyen kamu görevlisi hakkında ceza soruşturması yapılamayacak.
 • Aile sağlığı merkezlerinde, aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları ile Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşların personeline nöbet verilebilecek.
 • Kamu hizmetlerinin taşeronlaştırılmasının önü açılıyor, asıl iş, yardımcı iş tanımını Bakanlar Kurulu yapacak, kamu kurumlarında hizmet kiralaması yapılabilecek.
 • Ay içinde 10 günden az çalıştırılan işçiler için sadece iş kazası ve meslek hastalığı primi ödenecek. İşveren kısmi zamanlı çalışanların sağlık ve emeklilik primini yatırmak zorunda olmayacak.

 

Maddelerin bir kısmı işçiler için olumlu, ama bazıları çalışma yaşamında işçiler aleyhine köklü değişikliklerin başlangıcı olabilir. Özellikle kamu kurumlarında hizmet kiralamasının önünü açan madde ile on günden az çalışan işçiler için sağlık ve emeklilik sigorta primi yatırmayı zorunlu tutmayan maddeler tehlikeli uygulamalara öncülük edebilir. İşçiler ve sendikalar bu konuda uyanık davranmalıdır.

İş Güvenliği Zirvesi

Başbakan Davutoğlu, sendikalar ve patyronların katıldığı toplantı sonrasında, ölümlü iş kazalarında verilen cezaların artırılacağını, kurallara uyan işyerlerine ise ödül verileceğini açıkladı. Yaşanan iş kazalarının cinayet halini alması, sendikalar için uyarıcı olmalıdır. Hükümetin iş güvenliği ile ilgili atacağı her türlü adımını yakından takip etmek, atılması gereken adımlar konusunda sokakta eylem yapmak gerekir. Kitlesel işçi hareketleri, iş cinayetlerine karşı çıkmak için en önemli mücadele yöntemidir.