KESK’e bağlı Eğitim Sen ve Kamu-Sen’e bağlı Türk Eğitim-Sen, eğitimde artan sorunlara, kadrolaşmaya ve ayrımcı politikalara karşı 24 Eylül günü greve çıkıyor.

İki sendikanın genel başkanları yaptıkları ortak basın açıklamasında, diğer eğitim sendikaları da eylemlerine destek vermeye çağırdı.

Hükümetin eğitim konusunda attığı adımlar, torba yasalar ve değiştirilen yönetmelikler, eğitim emekçilerinde bir huzursuzluk yaratıyor.

TEOG skandalı, öğrencilerin İmam Hatip okullarına yönlendirilmesi, hükümete yakın durmayan sendikalara üye emekçilerin rotasyona uğratılması ve eğitimin bilimsellikten uzaklaştırılması grev kararı alınmasının başlıca sebeplerini oluşturuyor.

Eğitim-Sen Genel Başkanı Kamuran Karaca, biriken sorunların hükümet ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dikkate alınmaması yüzünden grev kararı almaya mecbur kaldıklarını bildirdi.

Eğitim-Sen, Türkçe ve Kürtçe hazırladığı bildirilerde demokratik, laik, parasız, bilimsel eğitim, performans ve angarya değil kurallı çalışma, rotasyon ve sürgünlere dur demek, zorunlu din derslerine dur demek, siyasi kadrolaşmaya dur demek, cinsiyetçi eğitime dur demek, 4+4+4’e hayır demek ve anadilde eğitim hakkı için tüm eğitimcileri greve çağırıyor.