IŞİD binlerce sivili infaz eden, Hristiyanları, Ezidileri, Şiilerin yanında kendisine destek vermeyen Sünnileri de katleden, farklı dinsel grupların ibadethanelerini havaya uçuran, kadınlara tecavüz eden, karşı devrimci mezhepçi bir katliam örgütü.

Ele geçirdiği bölgelerde hayatın her alanında kendi hâkimiyetini kuruyor ve kendi dışında bir örgütlenmeye izin vermiyor.

IŞİD’in katliamlarına tanık oldukça onun bir an önce “nasıl olursa olsun” durdurulması gerektiğini düşünmek doğal.

ABD ve diğer emperyalist güçler de tam da bu noktada IŞİD’i durduracaklarını ve bölgeye “insani yardım” yapacaklarını söylerek öne çıkıyorlar.

Onyıllardır milyonlarca insanı öldüren, diktatörleri destekleyen ABD utanmadan bölgeye barış getirebileceğini anlatıyor. Ancak IŞİD yukarıda belirtildiği gibi tam da ABD’nin bölgeye müdahaleleri sonucunda güçlenmiş bir örgüt.

ABD’nin Irak’ta giriştiği ve sayısı şimdiden 150’yi geçen hava saldırıları, Sünnileri IŞİD’e daha çok yaklaştıracak, IŞİD’in antiemperyalist bir güç olduğu yanılsamasını güçlendirecek.

Bölgedeki boğazlaşmayı engelleyebilecek, IŞİD’i durdurabilecek olan tek şey, bölgedeki tüm demokratik güçlerin birleşik mücadelesidir.

IŞİD’i devrimci güçler yenecek

Geçtiğimiz hafta YPG ve ÖSO’nun başını çektiği sekiz muhalif grubun oluşturduğu ortak eylem merkezi bu açıdan önemli bir adım.

Ancak yalnızca mezhep veya milliyet farklı gözetmeyen birleşik bir işçi mücadelesi mezhepçiliği kalıcı olarak durdurabilir.

Hem ABD’ye hem de diğer emperyalist odaklara karşı Iraklı yoksulların çıkarlarını koruyabilir.

Böyle bir hareketin potansiyelleri 2011’de Arap Baharı’nın bir parçası olarak yolsuzluğa, işsizliğe ve kamu hizmetlerinin yetersizliğine karşı yapılan gösterilerde, 2012-2014 yıllarında yapılan Maliki karşıtı eylemlerde ortaya çıkmıştı.

Irak’ı IŞİD’den kurtaracak olan da ABD bombaları değil, halkların ortak mücadelesi olacak.