Onur Devrim Üçbaş

Türkiye'nin birçok üniversitesinden gelen öğrenciler İstanbul'da geçen hafta sonu yapılan Antikapitalist Öğrenciler Forumu'nda buluştu. Yeni akademik yılda yapılacakları konuştuğumuz toplantıda 6-7 Ekim'de İstanbul'da yapılacak olan Dünya Bankası toplantısına karşı Antikapitalist Blok'un düzenleyeceği eylemlerde aktif yer almaya karar verdik.

Geçen yılın sonlarında Türkiye çapında örgütlenmeye başlayan Antikapitalist Öğrenciler bugün 4 ilde 10'dan fazla üniversitede aktif. Diğer siyasi yapılardan farklı olarak sekter sol ritüellere sıkışmadan güncel politika yapabilen ve Ergenekon davası, başörtüsü yasağı gibi konularda net tutum alabilen Antikapitalist Öğrenciler olarak, okulları özgürleştirme mücadelesinin dünyayı değiştirme mücadelesinden ayrı yürütülemeyeceğini düşünüyoruz. Bu yüzden yapılan forumda ilk gündem Ergenekon, Kürt Sorunu ve Kriz konularının konuşulduğu genel politik hat idi. AÖ olarak ayrım yapmadan tüm darbelere ve darbecilere karşı olduğumuzu bir kez daha vurguladık. Buna bağlı olarak ne 27 Mayıs'ın ne de 28 Şubat'ın ilerici ya da devrimci olmadığını, bunların halkın iradesini çiğneyen müdahaleler olduğunun altı çizdik. Kürt Sorunu konusunda durulması gereken yerin Kürt halkının yanı olduğu ve Türk halkının, Kürt Halkı ezildiği sürece özgür olamayacağını konuştuk. Son olarak, küresel ekonomik krizin kapitalizmin aksamasının sonucu değil, kapitalizmin varlığının doğal bir sonucu olduğu anlatarak, bu dönemde kapitalizmin teşhirinin daha rahat yapılabileceği üzerinde durduk.

Politik Gündemin ardından daha önceki deneyimleri değerlendirerek, yapılanlar ve bundan sonra yapılması gerekenleri konuştuk. Kısa zamanda önemli bir örgütlenme düzeyine erişmemize rağmen bu elbette yeterli değil. Amacımız en geniş öğrenci hareketini kurarak başka bir üniversite mücadelesini yükseltmek. Bunu yapmak için önümüzdeki ilk fırsat ise IMF'yi okullarda teşhir etmek. Bu yüzden okulların açılmasından itibaren IMF ve Dünya Bankasına karşı muhalefeti okullarımıza taşıyacak ve İstanbul'da yapılan eylemlilikleri büyütmeye odaklanacağız. Kısacası Antikapitalist Öğrenciler olarak yeni döneme yeni bir heyecanla ve şevkle giriyoruz.