Engels'in; Darwin'in Türlerin Kökeni'ni yayınladıktan 25 yıl, İnsanın Türeyişi'ni yayınladıktan 13 yıl sonra kaleme aldığı Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni adlı bu kitap marksizmin en temel eserlerinden biridir.

Lewis H. Morgan'ın 1877 yılında yazdığı "Eski Toplum" (Ancient Society) adlı çalışmasını ve Marks'ın bu çalışma üzerine yazdığı eleştirel notları okuyan Engels, Morgan'ın bu çalışmasının Marks ve kendisi tarafından geliştirilen materyalist tarih anlayışını ve ilkel toplum üzerine onlar tarafından ortaya koyulan görüşleri doğruladığına kanaat getiriyor.

Bunun üzerine "Marks'ın bir vasiyetinin yerine getirilmesi" olarak gördüğü bu çalışmayı tamamlayarak 1884 yılında bu kitabı yayınlıyor.
Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni'nde Engels, bugünkü anlayışla "normal" aile yapısının aslında tarihin tüm dönemlerinde varolmadığını, bugünkü anlamıyla aile yapısının ve bununla birlikte kadınların ezilmesinin sınıflı toplumların gelişmesiyle birlikte ortaya çıktığını; devlet aygıtı gibi ailenin de egemen sınıfın özel mülkiyetini kontrol etmesinin bir aracı olarak geliştiğini gösteriyor.