1. Adil, eşitlikçi, yükümlülükleri olan ve atmosferdeki karbondioksit oranını 350 ppm’e indirmeyi hedefleyen uluslararası sözleşmenin oluşturulmasında aktif rol alın.

2. Enerji değişikliği, enerji verimliliği ve enerji tasarrufu sağlayıcı radikal bir program oluşturulması için politik irade gösterin, gerekli yasal ve idari düzenlemeleri yapın, tüm bunları piyasa koşulları içinde değil, sosyal devletin yapması gerekenler olarak, kamu yararı gözeterek yapın.

3. Derhal lisans almış olan veya lisans bekleyen bütün (47) kömürlü termik santrallerin yapımından vazgeçin.

4. Hala işletilmekte olan kömürlü termik santrallerini, çalışanlarına yeni iş  garantisi sağlayarak kapatın.

5. Fosil yakıtlara dayalı  enerji politikanızı değiştirin. Rüzgar, güneş, dalga ve jeotermal enerji kaynaklarından enerji elde edilmesi için seferberlik ilan edin. Şirketlerin kârlı yatırımlar yapmasını beklemeden, kamu kaynakları ile yenilenebilir enerjilere yatırımlar yapın.

6. Ulaşım politikalarında radikal değişiklikler yapın. Otomobillerin kullanımına herkese eşit olarak uygulanacak sınırlamalar getirin. Herkesin daha fazla kullanabileceği, yaygın, ucuz, konforlu, dakik raylı toplu taşımacılığını yaygınlaştırın.

7. Yalıtımı yapılabilecek tüm binalarda enerji tasarrufunu arttıracak izolasyonların yapılması için mali kaynak ayırın.

8. Sizlerin medeniyet, zenginlik diye gördüğünüz ama her biri enerji canavarı olan çok katlı  iş merkezleri, büyük alışveriş merkezleri ve konutlar yerine enerji tasarruflu, iklim koşullarına uygun az katlı mimari özelliklere sahip binalar inşa edin.

9. İstanbul Boğazı’na 3.köprü yapma girişiminden vazgeçin.

10.  Şehirlerarası  taşımacılık ve ulaşım için demiryolunu başlıca araç olarak belirleyin, gerekli altyapıyı kurun.

11. Tüm bina, reklam panoları ışıklandırmalarını yasaklayın. Bütün bina içi aydınlatmalarının enerji tasarruflu ampullerle yapılabilmesi için ücretsiz dağıtım yapın, herkesin kullanmasını sağlayın, bunun için kaynak ayırın.

12. Türkiye'nin, 2020’ye kadar kişi başına düşen emisyon seviyesini 6,5 tonda sabit tutma hedefini gerçekleştirmesini sağlayın.

 

Küresel Eylem Grubu