Şenol Karakaş
Yeni bir sol parti girişimi yarattığı tartışmalarıyla birlikte devam ediyor. Girişim, yıllardır vurguladığımız, bir dizi politik hareketin üzerinden yükselen bir yeni sol parti girişiminden başka bir biçime doğru evriliyor.

Son olarak, Yenisol-SHP ve Türkiye Geleceğini Arıyor Platformu tarafından yayınlanan bir dekleresayon, "istersek kazanabiliriz" vurgusunu yaparken, yeni partinin gruplar koalisyonu olarak şekillendiği yönündeki algının artık bir gerçek haline geldiğini de kanıtlıyor.

Gerçekten de "istersek kazanabiliriz." Ama öncelikle yeni siyasi oluşumun, gruplar koalisyonu olarak örgütlenmesine son vermek gerekiyor. Bu, böyle bir girişimde yer almaya gönüllü olan hiçbir grubun dışlanması anlamına gelmiyor.

Bu, sadece, tek başına toplumsal karşılığı, siyasi etkisi ve kitlesel etkileyici gücü olmayan grupların yan yana gelerek bir deklerasyonda bulunmasının, hiçbir etkisi olmayacağını vurgulamak anlamına geliyor. Çatı Partisi Girişimi gruplar koalisyonu olduğu ölçüde ne kadar etkisiz ve heyecansız olduysa, yeni bir sol parti girişimi de gruplar koalisyonu olduğu ölçüde o ölçüde etkisiz olacaktır. Milyonluk oya ve yüzbinlerce üyeye sahip partiler ya da hareketler, zaten büyük bir politik etki alanına sahip kurumlar bir araya geldiğinde bambaşka bir toplumsal heyecan oluşabilir ama daha kurulunun başında bir hareket, tek başına alındığında hiçbir etkiye sahip olmayan gruplar ittifakı haline büründüğünde işlevsizleşir.

Anti demokratik
Gruplar koalisyonu, grupların bir dizi örgütsel ve politik konuda pazarlığı demektir çünkü. Bu ise yeni bir solu vurgularken hemen herkesin üzerinden anlaştığı, yeni oluşumun politik ekseninde anlaşan ve bu ekseni daha da güçlenirecek tartışmaları yapan her bireyin özgürce katılabileceği ve kendi katılımıyla belirleme gücüne sahip olduğu için on binlerce insanda heyecan yaratacak bir örgütlenme anlayışından tümüyle farklı bir rotanın çizilmesi anlamını taşıyor.

Bir metin hazırlanıyor? Sonra o metin tümüyle değiştirilerek başka bir metin hazırlanıyor. Bunlara kim karar veriyor? Daha kurulmamış bir partinin genel başkanı tartışılıyor! Genel başkan isimleri dolaşıyor. Bir grup, genel başkanlık konusunda anlaşamadığı için görüşmeleri terk ediyor!

Ve bu, yeni ve kitlesel bir sol partinin örgütlenme sürecinin ilk adımlarında yaşanıyor.

Eğer gelişmeler hız kazanarak bu yönde ilerlerse, ortada yeni olan hiçbir gelişme yaşanmıyor olacak. Sürecin en başında yeni olmak konusunda ısrar etmek, alınacak her kritik kararın, tüm aktivistlerce tartışılmasına, yani demokrasinin en gelişkin ve doğrudan şekliyle işletilmesine bağlıdır.

Politik ortalamacılık
Net politik eksenleri, yoğun bir tartışma süreciyle birlikte demokratik bir biçimde bireylerin aktif katılımını hedefleyen bir hareket yerine, gruplar koalisyonu yönünde hamle yapıldığında, kaçınılmaz olarak politik eksenlerde de kırılma olmak zorundadır.

Yeni bir sol tartışması, sadece solda değil tüm toplumda yaşanan darbe-darbe karşıtlığı, ırkçılık-ırkçılık karşıtlığı, Ergenekon solculuğu-Ergenekon karşıtlığı, Kürtlere yönelik düşmanlık-Kürt halkıyla dayanışma vurgusu gibi bir dizi başlıkta yaşanan bölünmenin üzerinden yükseldi. Bu, sadece solun tartışması değil, toplumun tüm hücrelerine kadar bölünmesine neden olan bir tartışma.

Özgürlükleri sınırsız olarak savunurken, yeni liberal politikalara da kuşkuya yer bırakmayacak netlikte karşı çıkan, bir yandan darbe ve çete girişimlerine karşı siyasal zeminin meşruluğunu savunurken aynı zamanda AKP'nin kapitalist sınıfın programını uyguladığını anlatan bir politik eksen, yeni bir sol partinin ana eksenleridir.

Bu eksenleri net bir biçimde savunmak için zaten bu eksenlerde harekete geçen binlerce insanın partiis olmayı hedeflemek gerekiyor. Bunun yolu ise, kurumlar arasında ittifak değil, hareketlerin net talepleri etrafında yapılacak 2011 genel seçimlerine yönelik bağımsız aday kampanyasına tüm bu kurumları kazanmaktır. Kürt hareketiyle ittifak halinde, darbelere, askeri vesayete, yeni liberal politikalara, homofobiye, sendikalar üzerindeki baskılara, azınlıklar üzerindeki baskılara, ırkçılığa, iklim değişimine karşı net politikalar ve taleplerle ses çıkartan, bu konularda kampanyalar yapan platformlarla işbirliği içinde, demokratik tartışmalarla sokkata sürecek kampanyalarla ilan edilecek bağımsız aday kampanyaları, hem kazanım elde etme şansıdır hem de yeni oluşumun içinde yer alacağını ilan eden tüm kurumların aktif desteğini ve birleşik katkısını almaya yönelik en doğru hamle olacaktır.