MHP; faşist bir partidir. İnsanların kapitalizmden kaynaklanan öfkelerini, işçi sınıfına, demokrasiye, özgürlüklerin genişlemesini isteyenlere karşı örgütleyen bir partidir.

MHP’nin tarihi, kurulduğu günden bugüne kadar, katliamlar tarihidir.

1970’lerde sokak çeteleri şeklinde örgütlenen faşist parti, mahalle mahalle terör estirdi. 1970’lerde MHP sadece sokaklarda terör estirmekle yetinmedi, kitlesel katliamlarda merkezi bir ol oynadı.

Maraş katliamı, Çorum katliamı gibi katliamlarda onlarca insanı öldürdüler.

Aynı zamanda devletin paravanı gibi çalışan faşist parti, derin devlet yapılanmasında da kadrolarını kulandı. Abdi İpekçi suikasti, Abdullah Çatlı gibi önde gelen faşist kadroların devletin kontgerilla yapılanmasının aktif parçaları olması, faşistlerin devlet tarafından nasıl kollandığının örneklerinden.

1980’lerin ortalarından itibaren, faşistler, Kürt sorununda başlayan savaşta aktif görev aldılar. Kürtlere yönelik devlet saldırganlığında tetikçilikten kışkırtıcılığa kadar sayısız rol üstlendiler.

-MHP, faşist bir geleneğe sahip faşist bir partidir!

-Faşist partiler, siyasal demokrasinin her bir santimine karşıdır ve demokrasiyi lağvetmek için örgütlenir.

-Faşist partiler, kadın özgürlüğüne, Kürtlere, Ermenilere, LGBTİ bireylerin özgürlüğüne, halkların kardeşliğine, anadilde eğitime, demokratik bir anayasaya, sendikal örgütlenmelere, basın özgürlüğüne, öğrenci örgütlenmelerine, çevre aktivistlerine karşıdır. Her özgürlük hareketinde devleti ve ırk temelinde örgütlenmeyi tehlikeye sokan ezilmesi gereken düşmanlar görür.

-Bu nedenlerle, faşist partiler, siyasal demokrasi için tehlikelidir. Kapatılmalıdır! MHP faşist bir partidir ve kapatılmalıdır!

-Saldırganlar hemen yakalanmalı, hangi parti bürolarında gezindikleri açığa çıkartılmalı, bölgedeki polislerle saldırganların arasındaki ilişkiler ortaya serilmelidir.

-MHP üyelerinin silah sahibi olan üyeleri hakkında soruşturma açılmalı, ellerindeki silahlara el konulşmalıdır. MHP büroları aranmalı ve silah olan büroları derhal mühürlenmelidir.