Sosyalist İşçi 343 (5 Aralık 2008)

 

Sayfa 2 :


Büyük sermaye kemer sıkma paketi istiyor
Türk Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD) krize karşı sermayenin istekleri doğrultusunda hazırlanan ekonomik paketin bir an önce çıkarılmasını istedi. Üyeleri her yıl kârlarına kâr katan TÜSİAD hükümetten acımasız olmasını istiyor. Sendikaların taleplerine yer vermeyen medya TÜSİAD'ın isteiklerini kaçınılmaz gibi sunuyor.
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, hükümetten bir an önce kriz önlemlerini açıklamasını istedi. İki aydır bir çok kez işsizlik fonunda biriken paraların sermayeye aktarılması, vergi indirimi ve banka mevduatlarına yüksek güvenceler verilmesi gibi talepleri dile getiren TÜSİAD başkanına göre hepimiz "aynı gemideyiz."
Toplanan verginin sadece yüzde 10'unu veren patronlar hükümetten KDV indirimi yapmasını da istedi. Ancak daha önce gıda sektöründe KDV kalkmış, tüketiciye bu indirim hiç yansıtılmamıştı. Şimdi tüm ürünlerde KDV indirilse de bunun yine sermayeye kolaylık olacağı ancak fiyatları düşürmeyeceği söyleniyor. Çünkü çalışanların alım gücü hızla düşüyor.
TÜSİAD'ın ekonomik paket baskısına karşı hükümeti savunan Erdoğan ise patronların vergi borçlarını 18 ay taksitlendirerek zaten istedikleri kolaylığı yaptıklarını söyledi.
Sermaye çevreleri kendi isteklerini dayatırken sendikaların gerçekleştireceği kitlesel eylemler çalışanların taleplerini seslendirmesi açısından büyük önem taşıyor.


‘IMF ile anlaşın’ sesleri artıyor
TÜSİAD'dan sonra küresel finans şirketleri de hükümete IMF ile anlaşma yapması için baskı uyguluyor.
Küresel finans kredilendirme kuruluşu Moody's, IMF ile anlaşma yapmadığı takdirde Türkiye ekonomisinin durgunluğa gireceğini duyurdu.
TÜSİAD Başkanı ise "Şimdi galiba hükümet bu konuda bir girişim, hazırlık içinde. Bu da sevindirici. IMF ile bir köprü kredi sağlayarak anlaşma yapmak da onlardan biriydi. Dolayısıyla bu kadar likidite daralmış iken IMF ile yapılacak anlaşmanın Türkiye için büyük faydası var" dedi.
IMF ile anlaşma yapılmazsa yabancı sermayenin çekileceği ve Türkiye ekonomisinin IMF'nin garantörlüğüne muhtaç olduğu fikri topluma da empoze edilmek isteniyor. 2002'den bu yana Kemal Derviş'in IMF politikalarını uygulayan AKP hükümeti "IMF'ye mecbur değiliz, bizim istediğimiz koşulları yerine getirmeliler" dese de yeni bir anlaşmaya hazırlanıyor.


Ankara’da doğalgaza bir zam daha
Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş., BOTAŞ'tan alınan doğalgazın metreküp fiyatını 1.8 Ykr arttırdı. Üç hafta önce doğal gaza fiyatlarına ülke çapında yüzde 22,5 zam yapılmıştı. Doğalgazın ağırlıklı yakıt olarak tüketildiği Ankara'da bu kez bir önceki ayın döviz kuru ortalaması fiyata yansıtıldı. BDDAŞ yöneticileri döviz kurlarında oynamaların fiyatlara yansıtılmaya devam edeceğini söyledi.
Öte yandan BOTAŞ, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden alacaklarını bir türlü tahsil etmiyor. Hükümet belediye üzerinde baskı kurmuyor. Batan bankaların borçlarının üstlenildiği gibi belediyenin borçlarının üstlenilerek doğal gaz fiyatlarını düşürmek gibi bir yöntem tartışılmıyor.


İş arayanların sayısı bir ayda iki kat arttı
101.938 iş başvurusu
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü'ne (İŞKUR) Ekim ayında 101 bin 938 kişi iş başvurusunda bulundu.
Geçen yılın Ekim'inde 44 bin 916, bu yıl Eylül ayında 43 bin 532 kişinin iş başvurusu yaptığı kuruma Ekim ayında 101 bin 938 kişi başvurdu.
İş başvurularının sayısı geçen yıla göre yüzde 126, Eylül ayına göre ise yüzde 134.17 arttı. İş için kuruma başvuranlar arasında kadınlar çoğunlukta. İstanbul 23 bin 517 kişiyle en fazla iş başvurusunun yapıldığı yer olurken, Ankara, İzmir, Bursa, ve Antalya onu izledi. İŞKUR aracılığıyla son bir yılda 12 bin kişi işe girdi. Geçen Ekim'de ise 5 bin kişi iş bulabildi.
Başvuruların artması bekleniyor.


IBM çalışanları "Plaza Eylemi"nde
IBM çalışanlarının sanal eylemlerle başlayan örgütlenme mücadelesi, biri sendika temsilcisi olmak üzere üçü de sendikalı olan 3 çalışanın işten çıkartılmasıyla yeni bir boyut kazandı.
Daha önce de bu sayfalarda haber verdiğimiz gibi bilişim sektöründe örgütlenme mücadelesi, IBM çalışanlarının Tez-Koop İş sendikasına geçmesi ve bunun üzerine IBM yönetiminin toplu sözleşme hakkını tanımayıp dava açmasıyla alevlenmişti. Bir yandan da EMO İstanbul şubesinde yapılan "Bilişimde örgütlenme" toplantılarıyla örgütlenmenin tüm sektörde yaygınlaşması için çalışmalar yapılıyordu. Bu toplantıların sonuncusunda, kriz bahanesiyle işten çıkarmaların durdurulması ve örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması talebiyle protesto gösterileri yapılması kararlaştırıldı. Tez-Koop İş üyesi IBM çalışanlarının başı çektiği ancak farklı sendika ve örgütlerin de desteklediği bu eylemler, 3 Aralık'tan itibaren her çarşamba saat 12.30'da İstanbul Levent'teki Yapı Kredi Plaza önünde yapılacak. Böylece krize karşı mücadelenin örgütsüz sektörlere de yayılması ve tüm çalışanların ortak mücadelesi haline gelmesi yolunda önemli bir adım atılmış olacak.


Asgari ücretten vergi alınmamalı

Asgari ücret halen 16 yaşını doldurmuş işçiler için brüt 638,70, net 503,26 YTL olarak uygulanıyor. Asgari ücretten yapılan kesintiler 135,85 YTL'yi buluyor. Açlık sınırının kıyısında çalışanlar aldıkları ücretin dörtte biri kesiliyor. Ancak hiçbir kapitalist kazancının dörtte birini vergi olarak ödemiyor.
Birleşik Metal-İş Sendikası'nın yaptığı araştırmaya göre Türkiye'de kayıtlı olarak çalışan 7 milyon işçinin yüzde 44'ü asgari ücret alıyor. Bu aileleriyle birlikte 12 milyondan fazla çalışanın asgari ücretle geçindiğini gösteriyor. Onlara ne bir vergi indirimi ne de bir kolaylık yapılıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 5'i işçi, 5'i işveren, 5'i de hükümet temsilcisi olmak üzere, toplam 15 kişiden oluşuyor. İşçileri Türk-İş'in temsil ettiği komisyon baştan anti-demokratik, çalışanlara karşı hükümet ve işveren temsilcileri mutlak çoğunluğu oluşturuyor. Bu kurulun belirlediği şimdiki asgari ücret nasıl belirleniyor?
Brüt asgari ücret 638,70
SSK primi % 14 89,42
İşsizlik sigortası fonu % 1 6,39
Gelir vergisi %15 35,80
Asgari geçim indirimi 45,63
Damga vergisi % 06 3,83
Kesintiler toplamı 135,44
Net asgari ücret 503,26
Asgari ücretten vergi kaldırılmalıdır. 1 milyar altında net asgari ücret kabul edilemez.