Devrimci Sosyalist İşçi Partisi ile nasıl ilişki kurabilirsiniz?

Devrimci Sosyalist İşçi Partisi’nin 3 ilde, Ankara, İstanbul ve İzmir’de örgütleri var. Ayrıca birçok şehirde irili, ufaklı DSİP grupları var.

DSİP üyeleri çeşitli kampanyalarda aktif olarak çalışıyorlar. Geçtiğimiz dönemde Savaşa Hayır Platformu, Irak’ta Savaşa Hayır Koordi-nasyonu’nda DSİP üyeleri önde gelen görevler almışlar ve merkezi platformun yanı sıra onlarca yerel platform kurmuşlardı.

Bu dönemde Küresel Barış ve Adalet Koalisyonu’nun yanı sıra gene Koalisyon’un bir etkinliği olan Barışa Rock’ta da çalışıldı.

DSİP’in ayrıca bir gençlik grubu var.

DSİP örgütleri ile aşağıdaki adreslerden ilişki kurabilirsiniz:

İstanbul İstiklal Cad. Büyükparmakkapı Sok.8/10 Beyoğlu

(0212) 251 62 73

Ankara Meşrutiyet Cad. 5/15-Kızılay (0312) 425 98 27

İzmir 846. Sk, No: 18/3

1. Beyler - Konak


Bütün diğer bölgeler için:

0212-251 62 73