13 Ekim'de KESK Genel Başkanı Sami Evren ile Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız, yaptıkları  basın toplantısıyla iki konfederasyonun da, 25 Kasım'da Toplu İş Sözleşmesi hakkının kullanılması için bir günlük Uyarı Grevi yapmakta kararlı olduğunu açıkladılar. 

KESK Genel Başkanı Sami Evren, grevin yapılacağı 25 Kasım tarihinde hiçbir  kamu hizmetinin verilmeyeceğini ve hayatı duruduracaklarını açıkladı. Aynı basın açıklamasında Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız da grevin tüm emekçilerin haklarının savunulması için yapılacağını söyledi.

KESK ve Kamu-Sen'in birlikte greve çıkması işçi hareketi için bir fırsat olarak görülmelidir. Bugün solda iki sendikanın birlikte greve çıkmasına dair yapılan karşıt yorumlar ve tutumlar, bireşik bir işçi kareketinin kazanımlarını göremeyen solun tüm siyasi gelişmeleri değerlendirmekten uzak tek noktada saplanmış olan AKP karşıtlığının bir ürünüdür. Oysa bugün AKP'ye akrşı en büyük darbeyi vurmak güçlü bir işçi direnişi ile mümkün. Birleşik olarak eyleme çıkılan 15 Şubat bunun en somut göstergesi oldu. İşçi sınıfının 25 Kasım grevinden gerçek bir kazanım ile çıkmasının yolu tüm emek örgütlerinin en geniş katılım ile bu greve destek vermesidir.


Dijital sayı 27 - 11 Mayıs 2021 (pdf)

Dijital sayı 26 - 27 Nisan 2021 (pdf)

Dijital sayı 25 - 6 Nisan 2021 (pdf)

Dijital sayı 24 - 23 Mart 2021 (pdf)

Dijital sayı 23 - 16 Mart 2021 (pdf)

Abone olun

Dostlarımız

Marksist.org

Marksizm 2013

dsip
Su Hakkı Kampanyası