Tarihi günlerden geçiyoruz.

30 yıllık savaş son bulabilir. Kürtlerin 90 yıllık ezilmişliğin ardından özgürlüklerini kazanabilir. Şimdi çözümü konuşuyoruz.

Çözüm süreci tüm ezilenlerin özgürleşmesine kapıları açıyor.

Kemalist rejimin sonuna gelirken, darbeciler, ırkçılar ve faşistler milyonlar tarafından tecrit ediliyor.

Değişim aşağıdan gelen bir dalgayla köhnemiş düzeninin tüm kurumlarını sarsıyor.

Şimdi Yeni Türkiye’yi konuşabiliyoruz.

Dünyaya bakınca şunu görüyoruz: Milyonlar özgürlük istiyor ve bu özlem düne kadar sarsılmaz görünen engelleri yıkıyor.

On yıllar boyunca baskıyla ayakta kalmış Ortadoğu’nun diktatörleri, kralları, şeyhleri, generalleri yeniliyor.

30 yıldır yeni-liberalizmi işçilere ve emekçilere dayatmış Batı kapitalizmi krizle sarsılırken, kitleler faturayı ödemeyi reddediyor.

Savaş ve işgalle dünyayı kana bulayan emperyalizm insanlık tarafından mahkum ediliyor.

İklimi değiştiren, dünyayı nükleer çöplüğe çeviren, doğayı tahrip eden ve canlılar üzerinde tahakküm kuran iktidarlar sorgulanıyor.

Marksizm 2013’te çözümü ve özgürlüğü nasıl kazanacağımızı tartışacağız. Önümüzdeki süreçte nasıl mücadeleler yürütülmesi gerektiğini birlikte ele alacağız. Yeni bir dünya için devrimci fikirleri ve direniş politikalarını konuşacağız.

Zamanın ruhu, mücadele diyor. Ayrı yürüyen mücadeleleri birleştirmek ve tarihin yönünü değiştirmek için Marksizm 2013 Bahar tartışmalarında buluşalım.


Dijital sayı 27 - 11 Mayıs 2021 (pdf)

Dijital sayı 26 - 27 Nisan 2021 (pdf)

Dijital sayı 25 - 6 Nisan 2021 (pdf)

Dijital sayı 24 - 23 Mart 2021 (pdf)

Dijital sayı 23 - 16 Mart 2021 (pdf)

Abone olun

Dostlarımız

Marksist.org

Marksizm 2013

dsip
Su Hakkı Kampanyası