Kapitalizmin krizi dünya çapında milyonarca işçinin işinden olmasına neden oldu. Hükümetler, işçileri değil, elbette şirketleri düşündü, kaynakları şirketlere aktardı, şirketleri, bankaları kurtardı.
Yine de kapitalizm kısa sürede krizi atlatıp toparlanacak gibi görünmüyor. Faturayı emekçilere yıkmaya devam edecek.
Üstelik bu sefer, kapitalizm iki krizi aynı anda yaşıyor. Ekonomik sallantının yanı sıra, önlenemezse tüm canlı yaşamını tehdit eden iklim krizi de tüm ağırlığıyla yaşanıyor.

İklim değişimi, sayısız örnekle birebir yaşadığımız gibi giderek daha tehlikeli bir boyut kazanıyor.
Bu iki krizin yanı sıra, küresel adaletsizlik 21. yüzyıla damgasını vurmaya başladı. G8, G20, Dünya Ticaret Örgütü, Dünya Bankası ve IMF gibi kendilerini evrenin lordları olarak gören küresel sermaye örgütleri ve devlet birlikleri adaletsizliği derinleştiren uygulamalardan bir an bile vaz geçmiyor. Fakir halklar borç girdabına sürükleniyor, gelişmiş ülkeler içinde zenginlerin lehine zengin-fakir uçurumunu derinleştiriliyor.
Öte yandan ırkçılık, milliyetçilik, ezilen hakları baskı altına alan savaşçı ve militarist politikalar tüm biçimleriyle ayrımcılık, küresel kapitalizmin ezilenleri bölen politikaları olarak ortaya çıkıyor.
Öyleyse bütün bu sorunlara karşı mücadeleyi birleştiren bir büyük adım atmalıyız. İş, iklim ve adalet sorunlarını bir arada sürdürecek, yaygın, kitlesel bir kampanya, bütün alanlardaki kampanyalara destek olacak, onlara güç katacak bir hareketi örgütlemeliyiz.
Önümüzdeki dönemde “İş-iklim-Adalet” için başlatılacak kampanyayı tüm gücümüzle destekleyelim. Anti kapitalist hareketin meydan okuma gücü ve yeteneğini “İş-İklim-Adalet” kampanyasıyla birleştirelim.

 

Tarihte bu hafta

30 Nisan
1563 : Fransa Kralı VI. Charles'ın emriyle bütün Yahudiler Fransa'dan kovuldu.

1 Mayıs
1886 : ABD / Chicago’da 8 saatlik iş günü için genel greve giden işçilere Polisin ateş açması sonucu, çok sayıda işçi öldü ve yaralandı. Tutuklanan İşçilerden dördü sahte belge ve tanık ifadelerine dayanılarak mahkeme kararı ile idam edildi.
1889 : II. Enternasyonal, 1 Mayıs'ın, bütün dünyada işçilerin birlik ve mücadele günü olmasını kararlaştırdı.
1906 : 1 Mayıs Bayramı Osmanlı’da işçi ve emekçiler tarafından kutlanmaya başladı. 1925'te yasaklandı.


559. sayı - 30 Mart 2016 (pdf)

Abone olun

Dostlarımız

Marksist.org

Marksizm 2013

dsip
Su Hakkı Kampanyası