Dünyanının kanını emenler İstanbul’da toplanıyor.

IMF’yi durdur!

Her iki kuruluşun da İstanbul toplantıları için oldukça dolu bir gündemi var. Dünyanın içinde olduğu ekonomik kriz ve krize karşı tartışılan çözüm önerileri, bu gündemin en önemli maddesini oluşturuyor.
Yaşanan son ekonomik kriz finans piyasalarının kontrolsüz bir gelişim izlemesinden ve bunun yanında uzun yıllardır süren neoliberal politikalardan kaynaklandı. IMF’nin uluslar arası piyasalarda ve krizle yüzleşen ülkelerde uyguladığı yapısal uyum programları ve bundan sonra nasıl bir müdahale tarzı izleyeceği İstanbul’da tartışmaya açılacak. IMF’nin katlanarak artan bütçesinin geleceği de bu kapsamda değerlendirilecek. Tartışılan çözümlerden birisi de IMF ve Dünya Bankası’nda bir yönetim reformu yapmak. Buna göre gelişmekte olan ülkelerin ve yükselen ekonomilerin bu kurumlardaki temsil oranının arttırılması öneriliyor.
Bir başka önemli konu ise ekonomik krizin yanı sıra yaşanmakta olan ekolojik kriz. Küresel iklim değişikliğinin yaşandığı dünyada gelişen yeşil ekonomiler ve yeni sürdürülebilir kalkınma politikaları Dünya Bankası’nın (DB) İstanbul’daki en önemli gündem maddelerinden biri. 2010 Dünya Kalkınma Raporu’nu “İklim Değişikliği ve Kalkınma” konusunda hazırlayan DB, yeşil ekonominin yarattığı yeni fırsatları değerlendirecek. Yenilenebilir enerji piyasalarının yaratacağı canlanma ikinci bir sanayi devrimini oluşturabilir. Bu yeni sektörler çok sayıda küresel şirketin şimdiden iştahını kabartıyor.
Bir başka konu ise önümüzdeki dönem uygulanacak politikalarda devletin ve kamunun oynayacağı rol. Ekonomik kriz sonrası devletin piyasalara müdahalesi ve bunun hangi araçlarla, hangi büyüklükte ve nasıl yapılacağı İstanbul’da çeşitli toplantılarda ele alınacak. Bununla birlikte üçüncü dünya ülkeleri ve gelişmiş sanayi ülkeleri arasındaki ekonomik ilişkiler de masaya yatırılacak.
IMF ve DB’nin düzenleyeceği NGO Forum için Dünya’nın birçok yerinden ünlü konuşmacılar İstanbul’a geliyor. Bunların arasında Jopeph Stiglitz ve George Soros gibi isimler de var.

 

Antikapitalist Blok Eylem Programı:
1 Ekim: Sendikalar IMF’ye karşı yürüyor
2 Ekim: IMF’ye karşı emeğin forumu
3 Ekim: Antikapitalist Blok, TÜSİAD’ın önünde
4 Ekim: Küresel direniş forumu
5 Ekim: Forum ve Taksim’den Harbiye’ye yürüyüş
6 Ekim: IMF zirvesine karşı genel eylem
7 Ekim: Galatasaray’dan Taksim’e yürüyüş


Dijital sayı 14 - 21 Ekim 2020 (pdf)

Dijital sayı 13 - 7 Ekim 2020 (pdf)

Dijital sayı 12 - 23 Eylül 2020 (pdf)

Dijital sayı 11 - 1 Eylül 2020 (pdf)

Dijital sayı 10 - 18 Ağustos 2020 (pdf)

Abone olun

Dostlarımız

Marksist.org

Marksizm 2013

dsip
Su Hakkı Kampanyası