Muhip Tezcan
Bugünlerde Avusturya'nın başkenti Viyana, öğrenci işgalleriyle sarsılıyor.

Avusturya hükümeti, "uluslararası piyasayla uyum sağlamak" bahanesiyle eğitim masraflarını öğrencilere yükleyip ders ücretlerini arttırmaya çalışıyor. Bunun nedeni Türkiye de dâhil olmak üzere bütün Avrupa'da yaygınlaştırılmaya çalışılan Bolonya süreci. Bu süreç temel olarak Avrupa'daki yükseköğretim kurumlarını tektipleştirip piyasaya ve rekabete açmayı planlıyor. Ayrıca bu süreci uygulayan hemen her ülke sürecin gerektirdiklerinin yanında öğrencilerin masraflarını arttıran, öğretim üyeleri ve öğrencilerin haklarını kısıtlayan başka "reform"ları da geçirmeye çalışıyor.

Avusturya'da da benzer bir süreç işletilmeye başladığında öğrencilerin tepkisi sert oldu. İlk olarak Viyana Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ni işgal ettiler. 200 kişiyle başlayan işgal kısa sürede binlerce öğrenciye ulaştı ve şimdilik yedi farklı üniversiteye yayılmış durumda. Geçtiğimiz perşembe günü de şehir merkezinde 45 bin kişinin katıldığı bir öğrenci yürüyüşü yapıldı. Özellikle yürüyüşten sonra işgaller daha da hızlandı.

Viyana Üniversitesi'ndeki öğrenciler her akşam anfilerde toplanarak demokratik toplantılar yapıyor, siyasi gündemi ve neler yapabileceklerini tartışıyorlar. Diğer üniversitelerde de öğrenciler benzer toplantılar düzenleyerek işgale nasıl destek verebileceklerini konuşuyorlar. İşçi hareketiyle bağ kurmak, öğrencilerin hedefleri arasında. Bazı sendika temsilcilerinin de Viyana Üniversitesi'ne giderek öğrencilere destek mesajları verdiği belirtiliyor.

Öğrenciler bu işgallerle birlikte oldukça politize olmuş durumda ve her yeni işgal haberi hükümet üzerinde daha büyük bir baskı oluşturuyor. Hükümet işgaller başladıktan sonra üniversitelere bütçeden 40 milyon avro ayırma taahhüdünde bulundu, ancak öğrenciler bankaları kurtarmak için milyarlarca avro harcanmışken bunun yeterli olmadığını söylüyorlar.

Kısacası üniversiteleri paralı hale getirip piyasaya açarak, eğitimi metalaştırarak yeni-liberal politikaların kurbanı haline getirmeye çalışanlara karşı öğrencilerin direnişi sürüyor. Bu direniş kazandığı takdirde özellikle Bolonya sürecini uygulayan diğer ülkelerdeki öğrencilere de ilham kaynağı olabilir.


Dijital sayı 27 - 11 Mayıs 2021 (pdf)

Dijital sayı 26 - 27 Nisan 2021 (pdf)

Dijital sayı 25 - 6 Nisan 2021 (pdf)

Dijital sayı 24 - 23 Mart 2021 (pdf)

Dijital sayı 23 - 16 Mart 2021 (pdf)

Abone olun

Dostlarımız

Marksist.org

Marksizm 2013

dsip
Su Hakkı Kampanyası