Hükümet, NATO’nun ve TSK’nın baskısına boyun eğdi. Afganistan’daki Türk askeri sayısı iki katına çıkarılıyor. NATO’nun işgal ordularının bir kolu olarak Kabil’de bulunan Türk birliğinde 888 asker bulunuyordu. 862 asker daha Afganistan’a gönderiliyor.

11 Eylül saldırılarını  bahane ederek 2002’den beri süren işgale rağmen Afganistan’ın büyük bölümü direnişçilerin kontrolünde. Taliban gücünü  arttırmış ve Pakistan’ın büyük bölümünde örgütlenmiş  durumda. Bir çok yorumcu, adı Af-Pak olan yeni bir ülkeden bahsediyor.

ABD ise Bush döneminde olduğu gibi Obama döneminde de müttefiklerine asker göndermeleri yönünde baskı yapıyor. Fransa ve Almanya dışında hiçbir ülke bataklığa gömülmüş ABD ile birlikte batmayı göze alamazken Türkiye asker sayısını iki katına çıkarıyor.

Kabil’de bulunan Türk birliğinin amacının barışı sağlamak olduğu ileri sürülüyor. Kabil’in çevresi ise bütünüyle direnişçilerin kontrolü  altında ve işgalcilere yönelik abluka her geçen gün daralıyor. Çatışma tam da buradan doğuyor.

NATO’nun işgaline ortak olma! Türk birlikleri Afganistan’dan derhal çekilmelidir!


559. sayı - 30 Mart 2016 (pdf)

Abone olun

Dostlarımız

Marksist.org

Marksizm 2013

dsip
Su Hakkı Kampanyası