- 1929′da beşten fazla çocuğu olan aileler yol vergisinden muaf bırakıldı.

- 1930’da doğumları artırma ve kolaylaştırma görevi 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile Sağlık Bakanlığı’na verildi ve aynı kanunun “ilkaha mani veya çocuk düşürmeye vasıta olup sıhhat ve içtimai muavenet vekaletince tayin olunacak alat ve levazımın ithal ve satışı…” yasak edildi. Aynı kanun ile altı ve daha fazla çocuk sahibi ailelere madalya verilmesi kararlaştırıldı.

- 1926 tarihli Türk Ceza Kanunu, kasten çocuk düşürmek ve düşürtmeyi suç olarak belirledi. Bu fiillerin cezaları 1936 ve 1953 yıllarında çıkarılan yeni yasaklarla daha da artırılmıştır. Ayrıca söz konusu maddeleri kapsamına alan Ceza Kanunu’nun ilgili faslının adı “Kasden Çocuk Düşürmek ve Düşürtmek Cürümleri” iken, 1936′da bu faslın adı “Irkın Tümlüğü ve Sağlığı Aleyhine Cürümler” olarak değiştirildi.

- 21 Ocak 1983: Yeni bir yasa tasarısı 10 haftalık gebeliklere yasal kürtaj hakkı tanırken, evli kadınlara kocasından izin alma şartını getiriyordu.

- 26 Mayıs 1983: MGK tasarıyı onaylıyor .

- Eylül-Kasım 1983: Kürtaj operasyonları başlıyor. 5 ayda 15 bin kadın kürtaj yaptırıyor.

- 1986: 3 yılda 250 bin kadının kürtaj yaptırdığı açıklanıyor.

- Yıllar boyunca kürtaj rakamları artarken korunma yöntemleri yaygınlaştırılmıyor ve devlet tarafından desteklenmiyor.

- 2003'ün Aralık ayında muhafazakar demokratlığın 12 özelliğini sayan AKP, "Devletin kürtaj ve cinsiyet değiştirme ameliyatlarını desteklemesine karşı olduğunu" belirtti. Yine hükümet, engellilerle ilgili yasa tasarısına, "Yaşama hakkının kutsallığı ve dokunulmazlığı temelinde özürlü doğma ihtimali gerekçesiyle kürtaja cevaz verilemez" maddesini eklemek istedi.

Adalet Bakanlığı da TCK'da düşük ile ilgili cezaların artırılması için yasa taslağı hazırladı.

Taslaktaki, 40 günü geçen gebelikleri sonlandıranlar hakkında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilmesini öneriyordu.

Sağlık Bakanlığı, gebeliğin sonlandırılması için yasal sürenin 10 hafta olduğunu belirtti.

- 10 Ekim 2009: Erdoğan her ailenin en az 3 çocuk doğurması gerektiğini söylledir. Gerekçe nüfusun yaşlanması ve genç işçilerin sayısının azalmasıyla Türkiye kapitalizminin uluslararası rekabet gücünün düşmesiydi.

- 25 Mayıs 2012: AKP Kadın Kolları kongresinde konuşan Erdoğan “Her kürtaj bir Uluderedir” sözleriyle yeniden kürtaj karşıtı kampanyayı başlattı.

- 28 Mayıs 2012: TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı AKP’li Ayhan Sefer, 'Kürtaj insanlık suçudur, yasaklanmalıdır' açıklamasını yaptı.


Dijital sayı 27 - 11 Mayıs 2021 (pdf)

Dijital sayı 26 - 27 Nisan 2021 (pdf)

Dijital sayı 25 - 6 Nisan 2021 (pdf)

Dijital sayı 24 - 23 Mart 2021 (pdf)

Dijital sayı 23 - 16 Mart 2021 (pdf)

Abone olun

Dostlarımız

Marksist.org

Marksizm 2013

dsip
Su Hakkı Kampanyası