Toplumun dezavantajlı, kendini koruyamaz kesimleri yıllardır nefret söylemlerinin cezalandırılmasını ve bir Nefret Suçları Yasası’nın çıkartılmasını istiyor. Başbakan nefret söylemini ve pratik sonucu olan nefret suçunu birden bire keşfetti ve AKP’li hukukçuları bu konuda yasal çalışma yapmak için görevlendirdiğini açıkladı.

Erdoğan keşfi, Müslümanların Masumiyeti adlı ırkçı filmle oldu. Müslümanlar bu rezil filme tepki gösterirken Erdoğan’ın nefret suçları yasası çıkartmak için girişim başlatması meseleyi din ve İslam’a hakaretle sınırlı tuttuğu izlenimini güçlendiriyor.

Başbakan ve birçok bakanı sık sık nefret söylemine başvururken AKP hükümet ettiği dönem boyunca nefret suçlarının üzerini örttü, suçluları korudu.

2002’de MGK kararlarını uygulayan hükümete Hıristiyan misyonerleri bir tehdit olarak algıladı. Hedef gösterdi ve fişledi.

AKP, 2002’de Avrupa Birliği Uyum Yasaları’nın bir parçası olarak kabul etmek zorunda kaldığı TCK’nın 216 maddesini suçlularla değil nefret söylemi ve suçlarını eleştirenlere dava açmak için işletti.

Cemil Çiçek gibi AKP’li bakanlar 301. davalarında süründürdükleri Hrant Dink’i hedef gösterdi. Malatya’da Zirve yayınevinde Ergenekon tarafından katledilen 3 Hıristiyan’ın kanı hükümete de bulaştı.

Nefret söyleminin hedefi olan transeksüllere saldıran polisler, hükümet tarafından terfi ettirilerek ödüllendirildi.

Erdoğan’ın nefret söylemi ve suçunu ele alışı eksiktir. Nefret Suçları Yasası, İslam ya da din ve inançla sınırlı olmamalıdır. Soyu, dini, mezhebi, dili, cinsiyeti, cinsel yönelimi hedef alınan, aşağılanan ve horlanan tüm kesimler koruma altına alınmalıdır. Bütün dezavantajlı gruplara yönelik nefret söylemi suç olarak kabul edilmelidir ve caydırmak için etkin yaptırımlar uygulanmalıdır.

Nefret söylemi nefret suçlarına yol açar. Nefret söylemlerin başlıca üreticisi devlet ve sermaye partileridir.

Evet, Nefret Suçları Yasası istiyoruz. Ama her şeyden önce devletin ezilenlere ve dışlananlara karşı nefret dolu tutumu ile uygulamaları sona ermelidir.

 

imza.nefretme.org

Nefret suçu, bir kişi veya grubu hedef alan, kurbanın ırk, etnik köken, ulusal kimlik, din, dil, toplumsal cinsiyet, yaş, engellilik, ahlaki ya da siyasi görüşleri, mesleği ya da görünüşü veya cinsel yönelimleri, vb her türlü ayırt edici özelliğine ilişkin fiili ya da algılandığı şekliyle aşağılamak veya sindirmek üzere doğrudan işlenen veya bu yönde teşebbüs edilen suçlardan oluşur. Nefret suçları kişi veya grupların aşağıdaki özelliklerini hedef alabilmektedir:Etnik ve “ırk” bağları, Cinsiyet ve genetik özellikler,Ulusal özellikler, köken, din ve inançlar, Eğitim, kanaatler, siyasi eğilimler, kişisel veya toplumsal statü,Engellilik, yaş ve cinsel eğilim,Aile ve mülkiyet, vb.


Dijital sayı 27 - 11 Mayıs 2021 (pdf)

Dijital sayı 26 - 27 Nisan 2021 (pdf)

Dijital sayı 25 - 6 Nisan 2021 (pdf)

Dijital sayı 24 - 23 Mart 2021 (pdf)

Dijital sayı 23 - 16 Mart 2021 (pdf)

Abone olun

Dostlarımız

Marksist.org

Marksizm 2013

dsip
Su Hakkı Kampanyası