AKP bir dizi politik skandala imza atıyor: Kentsel dönüşümde çılgın değil gözü dönmüş projeler, Kürt sorununda savaşçı dil, cumhuriyete sahip çıkmak için AKP’li vekillerin yarışmacı ruh hali, BDP’li vekillerin dokunulmazlıklarını takıntı haline getirmeleri, Pınar Selek davası gibi arka arkaya patlayan yargı skandalları, Uludere katliamının üzerini örtme girişimleri, sorumlu komutana madalya takılması, aralıksız süren KCK operasyonları, baş denetçi saçmalığı gibi bir dizi politik gelişme daha yaygın bir huzursuzluk yaratıyor.

Bu huzursuzluk, birbirinden farklı, birbiriyle uyuşması mümkün olmayan iki farklı muhalefeti öne çıkartıyor. Birisi, Anti-AKP huzursuzluk içinde, kemalizmi yenilemek isteyen ve sorunları, laik-müslüman denklemiyle ele alan, AKP’yi yeni liberal politikaların uygulayıcısı değil, “Cumhuriyetin kazanımlarını gasp eden” bir parti olarak hedefe yerleştiren, ulusalcı bir muhalefet. Bu muhalefet, seçimlere de hazırlanarak her türlü tavizi vererek cepheyi genişletmeye çalışıyor. Cephenin sözcülüğünü CHP yapıyor. CHP genetik kodlaması izin verdiği ölçüde Kürt hareketini de yanına çekmeye çalışıyor.

Bu muhalefetin ne AKP’yi geriletme ne de muhalefet talepleriyle özgürlüklerin genişlemesine yardımcı olmak gibi bir şansı ve hedefi var! Sadece ve sadece AKP’nin devrilmesini istiyor.

İkinci muhalefet ise, sadece AKP’ye karşı değil, kapitalizmin tüm görünümlerine karşı olan, laik-müslüman bölünmesini yapay bulan zengin-fakir, patron-işçi bölünmesini merkezine alan, ezilenlerin tüm özgürlük, eşitlik, adalet taleplerini ikirciksiz savunan bir muhalefet. Bu muhalefet, Ergenekonculara da, Balyozculara da, gazeteci olduğu iddia edilen çetecilere de, ırkçılara da, hükümetin tüm anti demokratik uygulamalarına da, kemalizmin tüm görünümlerine de karşı olan, değişimden, demokrasiden yana olanların muhalefeti.

Kürt halkının nasıl yaşamak istiyorsa öyle yaşama özgürlüğünü, Ermeni soykırımı tanınması ve gereklerinin yerine getirilmesini, Arap devrimlerini, barış mücadelesini savunan, nükleer santralarla, iklim değişimine, zincirinden boşalmış enerji politikalarına ve ekolojik tahribata karşı hareketleri destekleyen, işçilerin kendi aralarındaki bölünmüşlüğe karşı tüm ezilenlerin dayanışmasını hedefleyen, özgürlükleri sınır tanımadan savunanların muhalefeti.

Sadece bu muhalefet AKP’yi geriletebilir. Ve sadece bu muhalefet sistemi antikapitalist taleplerle zorlayabilir.


559. sayı - 30 Mart 2016 (pdf)

Abone olun

Dostlarımız

Marksist.org

Marksizm 2013

dsip
Su Hakkı Kampanyası