Önümüzdeki hafta Stalin’in doğum yıldönümü.

Stalin de tıpkı Mussolini gibi, devrimden, işçi sınıfının haklarının uluslararası savunusundan vaz geçen ve 20. yüzyılın en etkili diktatörlerinden birisidir.

Ve bir diktatör, devrimci olamaz!

Stalin, Ekim devrimi tek bir ülkede sıkıştığı, devrimi yaptıktan sonra tek ülkede sıkışan işçiler hem fiziki hem de politik olarak sınıf şekillenmesini kaybettiği için eski devlet bürokrasisiyle yeni tek parti bürokrasisinin birleşik devrim karşıtı zorbalığının sözcüsü olarak sivrildi.

Bolşevikler enternasyonalistken, bu stalinist bürokrasi milliyetçiydi.

Bolşevikler, dünya devrimi olmadan Rusya’da işçi iktidarının dayanamayacağını savunurken, stalinist hizip, marksizmi milliyetçi bir çarpıtmaya uğratıp, tek ülkede sosyalizmin kurulabileceği gerici ütopyasını kendi sınıf çıkarlarının sürekliliğini sağlamanın aracı olarak Rus resmi ideolojisi haline getirdi.

Bolşevikler enternasyonal örgütlenmeyi, işçi sınıfının dünya ölçekte dayanışmasının aracı olarak görürken, stalinist bürokrasi, Komünist Enternasyonal’e bağlı partileri kendi şovenist çıkarlarının acentalarına dönüştürdü.

Faşizmi değil, sosyal demokrasiyi en öncelikli tehlike olarak vurguladı ve özellikle Almanya’da Nazilerin yükselişine ideolojik olarak en önemli katkıyı yaptı.

Faşistlerle uzlaştı ve Hitler’le el sıkıştı.

Cinsel yönelimler stalinist bürokrasi tarafından yasaklandı.

Kadınlar eve kapatıldı. Yeni işgücü yetiştirmek için çocuk doğurmaya zorlandı.

1930’larda bizzat stalinist bürokrasi tarafından planlanan davalarla Ekim 1917 devriminin en önde gelen temsilcileri, Bolşevikler idam edildi.

1925-27 Çin devrimi ve 1936’da faşizme karşı ayaklanan İspanya işçi ve köylüleri, stalinist bürokrasinin ihaneti nedeniyle yenildi.

Stalinizm, işçi sınıfının Ekim devrimiyle elde ettiği tarihsel ve güncel her kazanımı, işçilerin ellerinden teker teker kopartan karşı devrimci sürecin politik ideolojik ifadesidir.

Kalkınmacı bir diktatörü “İyi ki doğdun yoldaş” diyerek selamlayanlar ise, sosyalizmi milliyetçi bir karikatürüyle karıştırıyorlar. Egemen sınıf, işçileri sosyalizm fikrinden uzaklaştırmak için daha iyisini başaramazdı.


Dijital sayı 27 - 11 Mayıs 2021 (pdf)

Dijital sayı 26 - 27 Nisan 2021 (pdf)

Dijital sayı 25 - 6 Nisan 2021 (pdf)

Dijital sayı 24 - 23 Mart 2021 (pdf)

Dijital sayı 23 - 16 Mart 2021 (pdf)

Abone olun

Dostlarımız

Marksist.org

Marksizm 2013

dsip
Su Hakkı Kampanyası