• Mart 2012 halk 49 yıldır iktidarı zorbalıkla elinde tutan Esad diktatörlüğüne karşı ayaklandı. Ayaklanmanın 6 ayında süren barışçıl protestolara karşı Esad’ın katliam yapmaya başlamasıyla insanlar ülkeyi terk etmeye başladı.

• 22,5 milyon nüfusu olan Suriye’den kaçıp canlarını kurtarmak için komşu ülkelere sığınan insanların sayısı bugün yarım milyona ulaştı.

• Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği'nin yayınladığı son verilere göre, Lübnan'da 154 bin 387, Ürdün'de 142 bin 664, Türkiye'de 136 bin 319, Irak'ta 64 bin 449 ve Kuzey Afrika'da 11 bin 740 Suriyeli sığınmacı bulunuyor.

• Her gün 3 bin Suriyeli ülkeyi terk ediyor.

• Kamplara sığınan Suriyeliler kışın gelmesiyle birlikte çok daha zor koşullarla karşı karşıya. Serbest dolaşım başta olmak üzere mülteci hakları tanınmıyor.


559. sayı - 30 Mart 2016 (pdf)

Abone olun

Dostlarımız

Marksist.org

Marksizm 2013

dsip
Su Hakkı Kampanyası