Meltem Oral
Ulusal kimliklerinin tanınması için mücadele eden halkların taleplerini kendi devletlerini kurmaları da dâhil olmak üzere desteklemek ne anlama gelir? Daha açık bir ifadeyle Kürt halkının ayrı bir devlet kurma hakkını savunmak ayrılmalarını savunmak anlamına mı gelir? Sınırların ve sınıfların olmadığı bir dünyayı arzulayan sosyalistler bu hakkı savunarak yeni devletlerin kurulmasını, yeni egemen sınıfların doğmasını desteklemiş olmuyor mu? Hayır. Çünkü ayrılma hakkını savunmak basitçe “ayaklanan halklar kendi devletlerini kursun o zaman” demek değildir. Kürt halkı bugün ayrı bir devlet kurmayı talep etmese bile Kürt olmayanların bunun bir hak olduğunu savunmasının birkaç önemi vardır.

 

Öncelikle önemli olan on yıllardır Kürt kimliğini tanımamak adına baskıya, şiddete ve Kürtlere yönelik ayrımcılığa başvuran Türk devletinin bu politikalarında bir araç olarak kullandığı milliyetçilikle hesaplaşmaktır. Türk nüfusun yoğun olduğu batıda milliyetçi argümanlarla halkların birbirine düşman edilmesine karşı, Kürtlerin de ayrı bir ulus olduğunu ve tüm uluslar gibi kendi devletlerini kurma haklarının olduğunu savunmak Türk kimliğinin ayrıcalıklı olduğunu anlatan milliyetçiliğe karşı mücadelenin bir parçasıdır.

Kürtlerin nasıl yaşayacaklarına en doğru kendilerinin karar verebileceğini savunurken ayrı bir devlet kurmalarının da Kürtler için bir hak olduğunu söylemek aynı zamanda Kürt halkına güven verir. Tıpkı evliliği sonlandırma hakkının sadece erkeklere değil kadınlara da tanınması gibi. Toplumdaki cinsiyetçi fikirlere maruz kalan ve çoğunlukla ev işlerini tek taraflı olarak yüklenmek zorunda olan kadınların istedikleri zaman kullanabilecekleri boşanma haklarının yasal olarak tanınmış olması kadınlar için bir güvencedir. Bir kadının boşanma hakkının yasalarca tanınıyor olması onun illa ki boşanacağı anlamına gelmez, böyle bir hakkın varlığı boşanmaya teşvik edici veya zorlayıcı bir unsur da değildir. Bu hakkı kullanma kararı kadının isteğine bağlıdır. Kürtlerin ayrı bir devlet kurması gerektiğini söylemekle istedikleri zaman kullanabilecekleri ayrılma haklarının olduğunu söylemek arasında da böylesi bir fark vardır.


559. sayı - 30 Mart 2016 (pdf)

Abone olun

Dostlarımız

Marksist.org

Marksizm 2013

dsip
Su Hakkı Kampanyası