Türk-İş’in, yaptığı hesaplamalara göre, bu yıl Nisan ayında dört kişilik bir ailenin açlık sınırı bin 167 liraya, yoksulluk sınırı ise 3 bin 802 liraya yükseldi. Gıda harcamalarındaki fiyatlar 2014 yılının ilk dört ayında yüzde 8, son bir yılda ise yüzde 15 arttı.

Araştırmada, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarı, "açlık sınırı" olarak nitelendiriliyor. Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarı da "yoksulluk sınırı" olarak tanımlanıyor.

Türk-İş’in açıkladığı rakamlardan “açlık sınırı” tutarı tek başına bir şey ifade etmiyor, çünkü her ailenin mutlaka giyim, konut, ulaşım, sağlık vb. harcamaları da var. Belki ev sahibi olanların kira harcaması yok, ama böyle bir imkânı olmayan, kirada oturan milyonlarca emekçinin varlığını biliyoruz.

Yapılan hesaplamalarda bulunan rakamlar, 4 kişilik bir haneye girmesi gereken asgari gelir miktarı. Yani 4 kişilik bir hanenin beslenme ihtiyaçları için 1167 TL, giyim, konut, ulaşım, eğitim vb. diğer ihtiyaçları için 2635 TL, toplamda da 3802 TL aylık gelir elde etmesi gerekiyor.

Yoksullar için çok önemli olan temel harcamalarda son bir yılda yüzde 15 artış gerçekleşti. 4 kişilik ailenin bir yıl önce Nisan 2013 tarihinde aylık ihtiyaçları için gerekli asgari miktar, yani aylık yoksulluk sınırı 3298 TL idi, Nisan 2014’te ise bu miktar 3802 TL’ye yükseldi, 1 yılda satın alınması gereken zorunlu mal ve hizmetlerin toplamı hane başına 504 TL arttı.

Asgari ihtiyaçlarımızın karşılığı artarken asgari ücret ne durumda?

2013 yılı Nisan ayında asgari ücret net aylık 773 TL idi. Temmuz 2013 tarihinde 805 TL’ye, 2014 yılı Ocak ayında ise 846 TL’ye yükseltildi. Yani son bir yılda asgari ücrete aylık 73 TL zam yapıldı. Yoksulluk sınırı olan 3802 TL, asgari ücretin yaklaşık 4,5 katı oldu. Yani 4 kişilik ailenin her ferdi asgari ücretle çalışsa, yoksulluk sınırına ulaşılamıyor.

Bugün TÜİK verilerine göre sigortalı veya sigortasız çalışan toplam 17 milyon işçinin yaklaşık yarısı asgari ücret almakta ve bu çalışanların önemli bir kısmı kendi ailelerinin tek gelir kaynağı durumunda bulunmaktadır. Asgari ücrete son bir yılda yüzde 9 zam yapılırken, yoksulluk sınırı yüzde 15 artmıştır. Milyonlarca işçinin eline geçen asgari ücret bir yılda 73 TL artarken hane halkı harcamalarının 504 TL artması, son bir yıldaki yoksullaşmanın nasıl arttığının da açık bir göstergesidir.

Sokakta mücadeleye!

Bütün bu rakamlar sendikalara açık bir mesaj veriyor, sendikalar hiç olmazsa ücret sendikacılığı yapmalıdır, asgari ücretin insanca yaşam koşullarına yükseltilmesi için mücadele etmelidir, çünkü işçilerin büyük bir bölümü asgari ücret alıyor.


Dijital sayı 27 - 11 Mayıs 2021 (pdf)

Dijital sayı 26 - 27 Nisan 2021 (pdf)

Dijital sayı 25 - 6 Nisan 2021 (pdf)

Dijital sayı 24 - 23 Mart 2021 (pdf)

Dijital sayı 23 - 16 Mart 2021 (pdf)

Abone olun

Dostlarımız

Marksist.org

Marksizm 2013

dsip
Su Hakkı Kampanyası