Özgür sendikamızı savunmak için, 11 Ağustos Salı günü yapacağımız genel grevin arifesinde sizin dayanışmanıza ihtiyaç duyuyoruz. Sendikamız, 1957'den beri ülkedeki ilk bağımsız sendika olma özelliğini taşıyor.
2007'de, iş koşullarımızın iyileştirilmesi talebiyle yıl boyunca süren ve zafer elde ettiğimiz bir grevle sonlanan protestolar düzenledik. Bu süreçte, devletin kontrolündeki Genel Banka, Sigorta ve Finans Çalışanları Sendikası bize ihanet etti ve yaptıklarımızı desteklemedi. Bu nedenle bizi temsil etmesi için bağımsız bir sendika kurmaya karar verdik.
Muzaffer grevimizin yıldönümü  olan 20 Aralık 2008'de, Mısır'daki 55.000 vergi toplama görevlisinden en az 35.000'inin desteğini kazanan sendikamızı kurduk.
Sendikamız, halk desteğinin sayesinde yasallık kazandı. Devletin buna karşılık gösterdiği baskı ise hızlıca geldi; İdari cezalar, cadı avı, fiziksel saldırılar ve tutuklama tehditleri.
 Sonunda, bağımsız sendika ile Finans Bakanı arasında önceden planlanmış ve üzerinde uzlaşılmış sosyal güvenlik yardımı ihanete uğradı.
Finans Bakanı anlaşmayı yırtıp atttı, bakanlık kararnamesini düzeltti ve devlet memurlarına rahat bir emeklilik sağlayacak olan sosyal güvenlik yardımını, 1974'den beri kanımızdan ve terimizden bir asalak gibi faydalanan devlet destekli Genel Sendika'ya vermeye karar verdi.
Bundan dolayı, 11 Ağustos Salı günü, tüm ülkede,Gayrimenkul vergi müdürlüğünün tüm bürolarında ve müdürlüklerinde, Kahire'de ve ona bağlı bölgelerde, sosyal güvenlik yardımının verilmesi, barışçıl örgütlenme çabalarımıza yapılan saldırıların durdurulması, çalışma şartlarımızda iyileşme, teşviklerde ve izinlerde eşitlik talepleriyle greve başlıyoruz.
Bu saldırılar altında, dayanışmanıza acilen ihtiyacımız var. Destek mesajlarınızı lütfen This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine gönderin.
RETA UNİON
(Türkiye’deki Büro Emekçileri Sendikası’nın (BES) Mısır’daki muadili)

559. sayı - 30 Mart 2016 (pdf)

Abone olun

Dostlarımız

Marksist.org

Marksizm 2013

dsip
Su Hakkı Kampanyası