Meltem Oral
Güncel politikadan, devrimci marksist geleneğe uzanan geniş tartışma başlıklarının olduğu Marksizm 2009 etkinliği, "kapitalizmi tarihe gömelim" vurgusuyla gerçekleşti.

Üç gün boyunca, yaklaşık yedi yüz kişinin katıldığı on dokuz toplantı yapıldı. Çok sayıda gencin katılımcısı olduğu tartışmalar oldukça canlıydı. Tartışmaların odak noktası Ergenekon'a karşı mücadele ve Kürt açılımıyla beraber gelen barış süreciydi.

Kıbrıs'ta işgale son

Üç günün en çarpıcı toplantılarından biri "Kıbrıs: İşgale son" başlığındaydı. İşçi Demokrasisi örgütü üyesi Dinos Agiomamitis ve Yeni Kıbrıs Partisi üyesi Murat Kanatlı'nın konuşmacı olduğu toplantıda, gerçek bir özgürlük mücadelesinin aktörleri deneylerini aktardılar. Ortadoğu'daki savaş ve işgal politikalarının adadaki üslerin üzerinden hayata geçirildiği bu dönemde, adada bir istikrarın olması egemen güçler açısından önemli. Yoldaş Dinos'un aktardığı gibi Kıbrıs'ta barışın garantisi her iki tarafın işçi sınıfının kendi egemen sınıflarına karşı "barış" sesini yükseltmesidir.

Barış için kapitalizmi yık

İngiltere'deki Sosyalist İşçi örgütünün üyelerinden Alex Callinicos, Marksizm tartışmalarının iki toplantısında konuşmacıydı. "Emperyalizm ve küresel ekonomik politika" toplantısında emperyalizmin kapitalizmden dışsal bir olgu olmadığını vurgulayan Callinicos, kapitalizmin birleşik ve eşitsiz gelişim özelliğinin, askeri güç olmak isteyen ülkelerin ekonomik olarak da güçlü olmak zorunda olduğu bu sistemde emperyalist politikaların temelini oluşturduğunu aktardı. Bush dönemi sona erdi ancak savaşlar devam ediyor. Obama dönemi ABD'si savaşı Pakistan'a sıçratmışken savaş karşıtı hareketi inşa etmenin önemi büyük.

Ev sahipliğini DSİP'in yaptığı Marksizm2009 etkinliğinde, Rosa Luxemburg'dan yeni sol partiye, stalinizmden medyanın rolüne kadar daha birçok konu canlı politik tartışmaların başlıkları oldu. Toplantılarda da sıkça vurgulandığı gibi, bugün sosyalist alternatifi tartışma zamanı. Mücadeleyi güçlendirmek için sosyalistlere katıl, dünyayı değiştir.

NE DEDİLER?

"İdeal, iyi bir demokratik düzen yoktur, demokrasi mücadelesi vardır. Biz mücadele ettiğimiz sürece demokrasi iyi işleyebilir. Seçilmişlerin 'demokratik' olmayan icraatlarını engelleyecek olan demokrasi mücadelesidir."  Bülent Somay

"Darbelerin, asimilasyon politikalarının provası burada yapıldı. Darbeci generallerin, kontrgerilla faaliyetlerinin yetiştiği yer KKTC'dir. Kıbrıs'a bakmadan Ergenekon'u anlamak, Ergenekon'la tam anlamıyla mücadele etmek mümkün değildir."  Murat Kanatlı

"Bugün her alanda pratiğe müdahale etmek lazım. Bunu başarabilmek için de büyük, kitlesel devrimci örgütler inşa etmek gerekli." Alex Callinicos

"Bugün darbelere karşı özgürlükten yana olmadan sağlıklı bir sistem eleştirisi yapılamaz. Sağlıklı kapitalizm eleştirisi sağlıklı bir sosyalizm tahayyülüyle mümkündür." Ufuk Uras

"Ya mevcut düzende yaşamaya devam edeceğiz ya da onu değiştirmeye çalışacağız." Müjde Arslan


Dijital sayı 27 - 11 Mayıs 2021 (pdf)

Dijital sayı 26 - 27 Nisan 2021 (pdf)

Dijital sayı 25 - 6 Nisan 2021 (pdf)

Dijital sayı 24 - 23 Mart 2021 (pdf)

Dijital sayı 23 - 16 Mart 2021 (pdf)

Abone olun

Dostlarımız

Marksist.org

Marksizm 2013

dsip
Su Hakkı Kampanyası