Eğer Coronavirus salgını Türkiye’de de ortaya çıkmasaydı sağlık emekçileri 15 Mart günü Ankara’da buluşarak çalışırken uğradıkları şiddeti protesto edecekti. Mitingi erteleyip, hastaları korumak için seferber olan sağlık çalışanlarının yanındayız! Miting için hazırladığımız sayfamızdaki talepler bugün daha da yakıcı bir önem taşıyor:

Sağlık hizmetlerinin piyasalaşması, koruyucu sağlık hizmetleri yerine tedavi edici hizmetlerin öne çıkarılması, hastaların müşteri olarak görülmesi, hastane ve diğer sağlık birimlerinin işletme haline gelmesi, hizmetin “performansa” dayalı hale getirilmesi, personel açığının kapatılmaması verilen hizmetin niteliğinin istenilenden uzaklaşmasına sebep olurken, sağlık alanında şiddetin de gün geçtikçe artmasına sebep oluyor.

Sağlık çalışanları fazla mesai saatlerinin yorgunluğu bir yana yapılan işin risklerinin yüksekliğine rağmen özveri ile çalışıyorlar. Buna karşılık alınan ücretlerin düşüklüğü, işin yoğunluğu, hastaların memnuniyetsizliği ve şiddet iş tatminini önemli ölçüde azaltırken anksiyete, depresyon ve intihar vakalarının sağlık çalışanları arasında artmasına yol açıyor. Her gün onlarca sağlık çalışanı hastalar veya yakınları tarafından şiddete maruz kalıyor. Birçok riskli iş kolunda erken emekli olma hakkı, yıpranma payı var olmasına rağmen sağlık çalışanlarına bu hak tanınmıyor. Birçok sağlık çalışanı iş güvencesinden yoksun olarak çalışıyor.

Üstüne üstlük sağlık çalışanlarının bir kısmı KHK’larla görevden alındı, bir kısmı haklarında hiçbir suçlama olmamasına rağmen, ya da açılan mahkemelerde beraat etmelerine rağmen görevlerine iade edilmediler. Birçok göreve yeni başlayacak sağlık personeli de yıllarca emek vererek tamamladıkları eğitimlerine rağmen güvenlik soruşturmaları gerekçe gösterilerek atamalarının gerçekleştirilmesi engellendi.

Sağlık emekçileri, Bu koşullar altında çalışmaya dur demek için, hasta sağlık çalışanı ilişkisini insani boyuta taşıyacak toplumsal kültürel iklim oluşuncaya ve buna uygun sağlık politikaları tesis edilinceye kadar bu konuda mücadeleyi yükseltmekte kararlı.

Talepler

  • Performansa göre ücretlendirme politikalarından vazgeçilmeli. Ek ödeme ve performans ödemeleri yerine çalışırken ve emeklilikte insanca yaşamaya yetecek temel ücret belirlenmelidir. Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri için en düşük ek gösterge 3600 olmalıdır.
  • Çok ağır ve tehlikeli çalışma ortamında verilen sağlık ve sosyal hizmeti sunumuna uygun olarak sağlık ve sosyal hizmet iş kolunda çalışan tüm emekçilere fiili hizmet süresi zammı (yıpranma payı) verilmelidir. Fiili çalışma süresi şartı kaldırılmalı, geçmiş çalışma sürelerini de kapsamalı ve tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin dahil edilerek yeniden yasal düzenleme yapılmalıdır.
  • Şiddetten uzak bir sağlık ve sosyal hizmet ortamı sağlanmalıdır. Bu amaçla şiddete neden olan söylem, uygulama vb. gerekçelerin bir an önce ortadan kalkmasının yanı sıra caydırıcı yasal düzenlemeler de hayata geçirilmelidir. Sağlık çalışanlarına yönelik sözlü, fiziki saldırıların cezasız kalmasına son verilmelidir.
  • Çalışma koşulları düzeltilmeli fazla çalışma ve angaryaya son verilmelidir. Kışkırtılmış sağlık talebi ve artan iş yükü, sağlık alanındaki bütün aksamalardan emekçilerin sorumlu görülmesi, günde 100 ve üzeri sayılarda hasta muayene etmeye zorlanmak, randevu sisteminin işletilmemesi nedeniyle hastaların poliklinikler önünde yığılması, acil servislerde her yıl ülke nüfusunun üzerinde hasta girişinin olması çalışma koşullarını çekilmez hale getirmiştir. Çalışma ortamına dair fiziksel düzenlemelerdeki yetersizlikler, fazla çalışma ve görev tanımı dışında çalıştırma ortadan kaldırılmalıdır.
  • u Personel açığı kapatılmalı, kadrolu, sözleşmeli, taşeron, vekil çalışan farkı kaldırılmalı, kadrolu güvenceli çalışma geri getirilmeli, iş barışı yeniden sağlanmalıdır.
  • u Sağlık çalışanları süreçte şiddetsiz, huzurlu, iş barışının tesis edildiği sağlık ve sosyal hizmet ortamının sağlandığı ve gelecek kaygılarının giderildiği bir ortamı talep ediyorlar. Bunun için derhal sağlıkta dönüşüm programına son verilmesini, sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin ekonomik ve özlük talepleri karşılanmasını ve toplum sağlığını koruyucu sağlık politikalarının hayata geçirilmesini talep ediyorlar.

Sağlık çalışanlarının haklı talepleri yerine getirilsin! 


Dijital sayı 27 - 11 Mayıs 2021 (pdf)

Dijital sayı 26 - 27 Nisan 2021 (pdf)

Dijital sayı 25 - 6 Nisan 2021 (pdf)

Dijital sayı 24 - 23 Mart 2021 (pdf)

Dijital sayı 23 - 16 Mart 2021 (pdf)

Abone olun

Dostlarımız

Marksist.org

Marksizm 2013

dsip
Su Hakkı Kampanyası