Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC)'nin uzun zamandır beklenen "İklim Değişikliğine Uyumun Geliştirilmesi için Ekstrem Olayların ve Afet Risklerinin Yönetimi" başlıklı bilimsel raporun özeti Panel Başkanı Rajendra Panchauri tarafından sunuldu. Raporun tamamı Şubat 2012'de açıklanacak, ancak özeti bile durumun ne denli vahim olduğunu ortaya koyuyor.

  • İlk açıklamalara göre rapor, artık herkesin bildiğini ortaya koyuyor. Sera gazı artışına bağlı olarak küresel ölçekte günlük hem en düşük hem en yüksek sıcaklıklarda artış olduğu dair güçlü kanıtlar var. Buna bağlı olarak pek çok topluluk ve ülke zorlu aşırı iklim olayları yaşayıp, insan güvenliğini tehlikeye atacak durumlarla karşı karşıya kalacak.
  • Daha sert ve uzun kuraklık dönemleri yaşanması mümkün. Tropikal siklonlar ise uzun vadede daha seyrek ve düşük yoğunlukta ortaya çıkabilir. Raporun ortaya koyduğu en kesin veri ise sıcak günlerin daha sıcak olacağı yönünde. "Yüksek emisyon senaryosuna göre bu sıcak günlerin sıklığının dünyanın pek çok bölgesinde 10 kat artması büyük ölçüde imkan dahilinde"
  • Ağır yağışların daha sık meydana geleceği ve tropikal siklonların rüzgar hızının artacağı da raporda yer alıyor.
  • Raporun başka bir özelliği ise iklim değişikliğine şüpheyle yaklaşanların sıklıkla öne sürdüğü güneşten kaynaklanan ısı değişimi etkilerinin küresel ısınmaya etkisi olduğu tezini önemli ölçüde çürütmesi oldu. Küresel iklim değişikliğinin sera gazı emisyonunun artmasına bağlı insan kaynaklı bir olgu olduğu konusu kesinlik kazandı.
  • 1980 yılında bir kaç dolar yıllık zarara yol açan aşırı iklim olayları, 2005 yılında Katarina kasırgasıyla tavan yaparak, 2010 yılında 200 milyar dolar yıllık zarara yol açtı. Buna ek olarak sayısız can kaybı, ekosistem üzerindeki hasarı ve kültürel mirasta oluşturduğu kayıplar ise cabası.
  • İkim değişikliğinin adaletsizliği bir yandan da kendini coğrafi olarak gösteriyor. Gelişmekte olan bölgelerde altyapının daha hasas olması bu bölgelerde daha ciddi hasarla karşılaşılmasına yol açıyor. Ayrıca 1970 ile 2008 yılları arasında felaketlere bağlı can kaybının %95'i yine gelişmekte olan ülkelerde görüldü.

Dijital sayı 27 - 11 Mayıs 2021 (pdf)

Dijital sayı 26 - 27 Nisan 2021 (pdf)

Dijital sayı 25 - 6 Nisan 2021 (pdf)

Dijital sayı 24 - 23 Mart 2021 (pdf)

Dijital sayı 23 - 16 Mart 2021 (pdf)

Abone olun

Dostlarımız

Marksist.org

Marksizm 2013

dsip
Su Hakkı Kampanyası