20. yüzyılın başında Diyarbakır şehrinin (Amed) nüfusu 35 bine yakındı. Şehir daha çok şimdi “Suriçi” olarak adlandırılan bölgedeydi.

35 bin nüfusun yaklaşık yarısı Müslümanlardan ve esas olarak da Kürtlerden oluşuyordu.

Müslümanların yanı sıra çoğunluğu Ermeniler olan Müslüman olamayan topluluklar da vardı. Ermenilerin yanı sıra Süryaniler, Keldaniler, Ortodoks ve Katolik Rumlar ve Yezidilerdi. Ermeniler ise Katolik ve Protestan olarak ikiye ayrılıyordu.

Bunca topluluğun  yan yana yaşadığı Diyarbakır açık ki kültürel olarak da büyük bir çeşitliliğe sahipti. İşte, 10 Şubat’ta İstanbul’da Tütün Deposu’nda açılacak olan sergi kentin bu çeşitliliğini yansıtacak.

Birzamanlar Yayıncılık’tan Osman Köker’in Küratörlügünü yaptığı Eski Diyarbakır’da Kültürel Çeşitlilik sergisi yirminci yüzyılın başına ait 200’den fazla fotoğrafı sunacak. Bu fotoğraflarda Diyarbakır’ın (Amed’in) artık yok olmuş olan kültürel zenginliği, çeşitliliği yansıtılıyor.Sergide bulunan diğer malzemeler müslüman olmayan toplulukların kentin ticari yaşamındaki payını ve önemini gösteriyor. Sergilenen kayıtlara göre kuyumculukla uğraşan 12 firmanın tamamının, 11 duvar ve taş ustasının 10’unun, 9 bakır tüccarının ve ipekli kumaş üretimi yapan 10 firmanın tamamının, pamuk, ipek, tahıl, yün vb malların ticaretiyle ugraşan 38 tüccarin 29’unun Ermeni oldugu anlaşılıyor.

Sergi Kürtçe, Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmış.

Anadolu Kültür ve Global Dialogue ile Birzamanlar Yayıncılıkla serginin hazırlanmasında işbirliği yapmış.

Sergi 10 Mart’a kadar açık. Sergi daha önce de Diyarbakır’da gösterilmişti.

Tütün Deposu

Lüleci Hendek Caddesi, No: 12
Tophane - İstanbul
0212 292 39 56


Dijital sayı 27 - 11 Mayıs 2021 (pdf)

Dijital sayı 26 - 27 Nisan 2021 (pdf)

Dijital sayı 25 - 6 Nisan 2021 (pdf)

Dijital sayı 24 - 23 Mart 2021 (pdf)

Dijital sayı 23 - 16 Mart 2021 (pdf)

Abone olun

Dostlarımız

Marksist.org

Marksizm 2013

dsip
Su Hakkı Kampanyası