BBC'nin Fukuşima felaketinden sadece birkaç ay sonra 23 ülkede düzenlediği anket, kamuoyunun büyük çoğunluğunun nükleer enerjiye karşı olduğunu bir kez daha gösteriyor.

Katılımcıların yüzde 69'u nükleer santrallerin kurulmasına karşı.

Türkiye'de ise yüzde 41'lik kesim nükleer enerjinin tehlikeli olduğunu düşünüyor ve tüm santrallerin kapatılmasını istiyor. Yüzde 32'lik bir kesim ise mevcut nükleer santrallerin kullanılmasından, ancak yenilerinin yapılmamasından yana.

Türkiyelilerin yüzde 73'ü yeni nükleer santrallerin kurulmasına karşı.

Üstelik, katılımcıların yüzde 71'i gelecek için oldukça umutlu. 20 yıla kadar nükleer enerjiden ve kömürden vazgeçileceğini, bunların yerini enerji tasarrufu, rüzgâr ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının alabileceğini düşünüyorlar.

Türkiye'de yenilenebilir enerjiye umutla bakanların oranı ise yüzde 65.

Nükleer karşıtlığında radikal artış

Fransa'da yüzde 66'dan yüzde 83'e, Rusya'da da yüzde 61'den yüzde 83'e sıçrarken, Fukuşima felaketini yaşayan Japonya'daysa santrallere muhalefet yüzde 76'dan yüzde 84'e yükseldi. 2) Nükleere hayır diyenler çoğunluk - bbc anketBBC tarafından 23 ülkede yapılan anket, kamuoyunun ezici çoğunluğunun nükleer enerjiye karşı olduğunu ortaya koydu.

Çoğunluk nükleer santral ve kömür kullanılmasını istemiyor; rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasından yana.

Anket, Japonya'daki Fukuşima nükleer santrallerinde gerçekleşen fela-ketten birkaç ay sonra, Temmuz ve Eylül arasında yapıldı. Sonuçlar, küresel kapitalizmin dayatması olan nükleer santraller gibi iklim değişikliğine neden olan kömürün de insanlık tarafından reddedildiğini göste-riyor.

- 23 ülkede yapılan ankete katılanların sadece yüzde 22'si "nükleer enerjinin nispeten güvenli ve önemli bir kaynak olduğuna, bu nedenle daha fazla nükleer santral yapmak gerektiğine" katılıyor. Yüzde 69 ise yeni nükleer santrallerin kurulmasına 'hayır' diyor.

- Türkiye'de de bu rakam aşağı yukarı aynı: %21. Türkiyelilerin yüzde 41'i nükleer enerjinin tehlikeli olduğunu ve tüm santrallerin kapatılmasını istiyor. Yüzde 32'lik bir kesim ise mevcut nükleer santrallerin kullanılmasından, ancak yenilerinin yapılmamasından yana. Toplamda yüzde 73 yeni nükleer santrallerin kurulmasına karşı.

- BBC anketine katılanların yüzde 71'i 20 yıla kadar nükleer enerjiden ve kömürden vazgeçileceğini, bunların yerinin enerji tasarrufu, rüzgâr ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarıyla doldurulabileceğini düşünüyor. Türkiye'de yenilenebilir enerjiye umutla balkanların oranı ise yüzde 65.

- 2005'te nükleer reaktörlere sahip 8 ülkede yapılan benzer bir araştırmanın sonuçları ile bugünkü sonuçlar karşılaştırıldığında nükleer enerjiye hayır diyenlerin sayısında radikal bir artışın olduğu görülüyor.

Almanya'da 6 yıl önce nükleer enerjiye karşı olanların oranı yüzde 73 iken, bugün bu oran yüzde 90'a ulaşmış durumda.

Nükleer santral karşıtlığı Fransa'da yüzde 66'dan yüzde 83'e, Rusya'da da yüzde 61'den yüzde 83'e yükselmiş. Fukuşima felaketini yaşayan Japonya'da santrallere muhalefet yüzde 76'dan yüzde 84'e çıkmış.

Buna karşılık ABD ve İngiltere'de nükleer enerjiye karşıtlık azalmış.

"Santralleri hemen kapatalım" diyenlerin oranı İngiltere'de yüzde 23'ten yüzde 15'e, ABD'de ise yüzde 20'den yüzde 14'e düşmüş.


Dijital sayı 27 - 11 Mayıs 2021 (pdf)

Dijital sayı 26 - 27 Nisan 2021 (pdf)

Dijital sayı 25 - 6 Nisan 2021 (pdf)

Dijital sayı 24 - 23 Mart 2021 (pdf)

Dijital sayı 23 - 16 Mart 2021 (pdf)

Abone olun

Dostlarımız

Marksist.org

Marksizm 2013

dsip
Su Hakkı Kampanyası