Sosyalizmin neden işçi sınıfına dayanmak zorunda olduğu çok sık tartışılan bir soru. Kimileri artık işçi sınıfının önemini kaybettiğini çünkü azaldığını söylüyor. Onlara göre işçilerin yaptığını robotlar yapıyor.

Kimileri ise artık işçi sınıfının toplumsal rolünü kaybettiğini savunuyor.

Sosyalistler sınıfsız bir toplumu hedefler. Sömürü, birinin diğerlerini çalıştırarak kendisi çalışmadan yaşaması, bunun gerçekleşebilmesi için uygulanan şiddet, baskı ve zorbalık ancak sınıfların ortadan kalkması ile biter.

Öncelikle bu mücadeleyi sürdürmeye en yatkın sınıf işçi sınıfıdır.

İşçi sınıfı grev yaptığı zaman bütün üretim durur. Kapitalist sistem çalışmaz hale gelir. Kaybedecekleri bir şeyi olamayan ve toplu olarak çalışan işçilerin mücadelesi çok etkilidir. İşçi sınıfının yığınsal kollektif eylemi kapitalist sınıfı dize getirecek olan tek güçtür.

Nitekim Mısır’da, Tunus’ta işçi sınıfının eyleminin gücünü gördük.

Ancak bunlardan daha önemlisi, işçilerin kapitalist üretim araçlarına sahip olmamasıdır. Bu nedenle iktidarı ele geçiren işçi sınıfı toplumun bütün diğer sınıflarını mülksüzleştirerek proleterleştirir ve sonra kendisini de ortadan kaldırır. Böylece sömürüsüz, özgür bir topluma, komünist topluma geçilmiş olur.

İşçi sınıfının gücünü kaybettiği, artık robotların üretimi yaptığı iddiasına gelince bu bütünüyle yanlış.

Kapitalist sınıf ürettiği satmak zorundadır. Satacağı bir pazar olmadan kapitalistlerin ürettikleri ellerinde kalır.

Kapitalist sınıfın ürettiği malları, bu malları üreten işçiler alır. Eğer işçi sınıfı olmazsa robotların alım gücü yoktur, dolayısıyla üretilen mallar elde kalır ve kapitalist sistem tıkanır. Bu nedenle kapitalist sınıfın daima işçi sınıfına ve onu sömürmeye ihtiyacı vardır.

İşçi sınıfının toplumsal rolünün zayıfladığı iddiası da yanlıştır.

Mısır ve Tunus’ta diktatörlerin yıkılmasını sağlayan işçi sınıfı hareketinin mücadelesidir. Bu iki örnek işçilerin kolektif mücadelesinin ne kadar güçlü ve belirleyici olduğunu gösteren günümüzün gelişmeleridir. Tarih içinde çok daha güçlü örneklerle karşılaşırız.


Dijital sayı 27 - 11 Mayıs 2021 (pdf)

Dijital sayı 26 - 27 Nisan 2021 (pdf)

Dijital sayı 25 - 6 Nisan 2021 (pdf)

Dijital sayı 24 - 23 Mart 2021 (pdf)

Dijital sayı 23 - 16 Mart 2021 (pdf)

Abone olun

Dostlarımız

Marksist.org

Marksizm 2013

dsip
Su Hakkı Kampanyası