İşçi sınıfı 1 Mayıs’a bölünmüş olarak gidiyor. KESK ve DİSK Taksim’e çıkarken, Türk-İş İzmir’de eylem yapıyor. Bölünmenin nedeni Kürt sorununun 1 Mayıs kutlamalarında öne çıkartılışı olarak açıklanıyor. İşçi hareketinin geri çekilmişliğinin nedeni bölünmüştük. Biz DSİP üyesi sosyalistler işçilerin birliğini savunuyoruz.

Türkiye halkları özgürlük istiyor. Türkiye işçi sınıfı özgürlük istiyor. Bu isteğimizi 12 Eylül referandumunda göstermiştik. 12 Eylül, 28 Şubat, halka balyoz indirmek isteyenler bizim mücadelemizin sonucu yargılanıyor, ancak yapacak daha çok şey var. Baskı altında tutulan halklar, inançlar ve düşünceler özgür olmadan işçi sınıfı daha iyi bir yaşamı kazanamaz. 90 yıllık baskı rejimine son verelim. Sınırsız düşünce, örgütlenme ve ifade özgürlüğü istiyoruz!

Kürt sorunu çözülmeden işçi sınıfı kazanamaz. Savaş sürdükçe sadece Kürtler değil Batı’da yaşayan emekçiler de kaybedecek. 1 Mayıs’ın bölünmesi bunu bir kez daha gösterdi. Kürtlerin hakları bir an önce tanınmalıdır. Devlet ve hükümet muhataplarıyla masaya oturmalıdır. Müzakere yeniden başlamalıdır. Yeni anayasada Kürt kimliği ve dili tanınmalıdır. Akan kan dursun. Ölüm değil çözüm istiyoruz!

Türkiye ekonomisi büyüyor ancak zengin daha zengin olurken emekçiler fakirliğe mahkum ediliyor. Bankalar ve holdingler kârlarına kâr katarken milyonlar açlık sınırının altındaki asgari ücretle geçinmeye çalışıyor. OYAK’ın sahibi generaller ise ayrıcalıklarını devam ettirmek için Ergenekon soruşturmalarını bitirtmek istiyor. Bizleri sömürenlere, kanımızı emenlere, tüm zenginliğe el koyanlara karşı eşitlik için harekete geçmeliyiz. Özgürlük, barış ve eşitlikten yana olan herkesi 1 Mayıs’ta sokağa çıkmaya, DSİP’le yürümeye çağırıyoruz.

Milyonları aç ve işsiz bırakan, küresel ısınmayı yaratan, en önemli kaynakları bankalara ve silahlara harcayan bu düzen değişmelidir. Özgür bir dünya için DSİP’le 1 Mayıs’a!


Dijital sayı 27 - 11 Mayıs 2021 (pdf)

Dijital sayı 26 - 27 Nisan 2021 (pdf)

Dijital sayı 25 - 6 Nisan 2021 (pdf)

Dijital sayı 24 - 23 Mart 2021 (pdf)

Dijital sayı 23 - 16 Mart 2021 (pdf)

Abone olun

Dostlarımız

Marksist.org

Marksizm 2013

dsip
Su Hakkı Kampanyası