Jim Wolfreys
Fransa'daki Yeni Anti-kapitalist Parti'ye şimdiden 9 bin kişi katıldı. Yeni parti neoliberalizme karşı mücadeleyi güçlendiriyor.
Nouveau Parti Anticapitaliste (Yeni Antikapitalist Parti), daha yeni kurulmasına rağmen Sarkozy'nin sosyal hakları ve iş koşullarını hedef alan neoliberal politikalarına karşı mücadeleyi mümkün kılıyor. 29 Ocak'taki genel greve 2,5 milyon kişi katıldı ve nüfusun yarısının gelecekte harekete geçebileceğini gösteren anket sonuçları mevcut.

Radikalleşme
Sosyal demokrasi, kapitalizmin yaratmış olduğu adaletsizliklere karşı mücadele etmek isteyenler için bir odak olmaktan çıktı. Radikal sol içerisinden örgütlenen Almanya'daki Die Linke ve Portekiz'deki Left Bloc örnekleri  çeşitli başarılar gösterdiler. İtalya'da Rifondazione Comunista anti-kapitalist harekete öncülük ediyor. Britanya'da ise, İskoç Sosyalist Partisi ve RESPECT koalisyonu dağıldı.
NPA tüm bu deneyimlerden farklı gözüküyor çünkü yeni parti Fransa'da, kapitalist kurumların devrimci bir biçimde yıkılmadan gerçek bir değişim olamayacağını tereddütsüzce kabul eden çeşitli grupların platformu şeklinde örgütlendi.
2005 yılında neoliberal AB anayasası referandumuna "Hayır" oyu vermek için on binlerce aktivist bir araya gelmişlerdi. Pek çok kişi bu aktivistlerin 2007 başkanlık seçimlerinde ortak bir aday etrafında bir araya geleceklerini umuyordu. Birden fazla aday çıktı, ancak bunlardan en başarılısı %4 oy oranı ile Devrimci Komünist Birlik(LCR) adayı Olivier Besancenot oldu. Bu; yeni bir parti kurulabileceğini gösteren bir işaret olarak algılandı ve LCR, Yeni Antikapitalist Parti'yi kurmak üzere kendisini lağvetti.
LCR'nin kurucu üyelerinden Krivine, yeni bir anti-kapitalist parti kurmak için üç sebep gösteriyor. Bunlardan ilki kapitalizmin içinde bulunduğu kriz ve bunun korkunç sonuçları, ikincisi son beş yıldır yeni kuşağın içinde bulunduğu güçlü direniş, üçüncüsü ise sosyal demokratların liberalleşmesi ve reformistlerin kapitalizm karşıtlarının gözünde tüm değerlerini yitirmiş olmaları.
NPA; 2005 AB referandumunun tek sonucu değil. Kampanyadaki önde gelen sosyalist bileşen, Jean Luc Mélenchon Almanya'daki Die Linke'yi örnek alan Sol Parti’yi kurmak için partisinden ayrıldı.
NPA konferansındaki önemli noktalardan biri de bu yaz yapılacak Avrupa Seçimlerinde Mélenchon ve Komünist Parti ile ortak liste çıkartılıp çıkartılmayacağı idi. Konferans diğer bileşenlerle birliğe kapıyı açık bırakıyor ancak sosyal liberalizm ile ittifakı reddediyordu.
Yeni Parti üzerine iki temel mesele hakkında tartışmalar sürüyor; ilki İtalya'da Rifondazione partisinin altını oyan tavizleri vermeden  reformizmle bağlarını kopartanlar için bir siyasi yapının nasıl oluşturulacağı, ikincisi ise bağımsız Marksist perspektif kaybedilmeden yeni güçlerin devrimci geleneğe nasıl taşınacağı:
Delegelerin yarısı daha önce LCR üyesi olmayan kişilerden oluşuyor. Yoksul banliyö mahallelerinden pek çok genç partiye katılıyor.Kuzey Afrika kökenli, mahallesinde söyleyecek sözü olan ancak LCR ile hiç tanışmamış pek çok genç NPA'ya katıldı ve bu onların ilk siyasi parti deneyimleri.
Geçmişten beri Fransa'daki devrimci solun banliyölerdeki gücü sınırlıdır. Bu bölgelerin politik izolasyonu, solun ırk ve sınıf üzerine kafa karışıklığı ve soyut sekülerizme bağlılığı sebebiyle daha da arttı. Örneğin müslüman kadınları korumak konusundaki ırkçılık karşıtı refleks, onların başörtüsü giymesi sebebiyle kötü olarak damgalandı. Bu tarz tavırların parti içinde olmaması, küçük rakkamlarda olsalar bile müslümanların NPA'ya katılabileceklerini hissetmelerini sağlayacak; böylece yoksul varoşlarda partinin etkisi artacak.
Buradaki karmaşık dinamik; basit bir "reforma karşı devrim" bakış açısıyla değerlendirilemez. Krivine'e göre partinin üzerine kurulduğu ilkelerde fikir birliğine varılması büyük önem taşıyor.
"Anti-reformizm: Kapitalizmi düzeltemeyiz. Biz toplumu kökten değiştirmek istiyoruz; enternasyonalizm, göçmenler, kadınlar, ekoloji. Troçkist geleneğe göre, pek çok insan aradaki ayrımı bilmez, bunlardan birini ne destekler ne de karşıdır. Bu sorun değil. Biz yaklaşık 3000 troçkist Dördüncü Enternasyonal'de kalacağız ancak parti kendisi Enternasyonal'e katılmayacak. Bu kararlaştırıldı"

Heyecan verici gelişme
Tartışılan konulardan biri de partinin ismi oldu. Partinin ismine "devrimci" kelimesinin konulmaması çünkü konulduğunda partinin hitap ettiği kitleyi daraltacağı yönünde oy verildi. NPA devrimci temeller üzerine inşa edilen bir parti, ancak Leninist devrimci parti modelinden ziyade bir anti-kapitalist parti niteliğine sahip.
Tartışılan bir diğer mesele ise bu kadar farklı yapılar ve düşüncelerden gelen insanları barındıran bir partide, parti içi eğitimin nasıl olacağı. Parti içerisindeki genç üyelerden eğitim için çok ciddi bir talep var. "Nasıl bir eğitim? Bana gore 20-30 yıl önceki gibi eğitim programlarına ihtiyacımız yok. Yeni gelen gençlere Rus devrimi, Alman devrimi vs. üzerine kurslar açamayız, bu herkesin canını sıkacaktır. Bence şu anda öncelik partiye katılan genç ve çok genç olmayan yeni üyelerin kaygılarını gidermek olmalı" diyor Krivine."Eğitimi bir kenara atamayız -bu absürd olur. Siyasete atılan yeni kuşağın ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir eğitim programını kurabiliriz. Bu vazgeçilmez birşey, aksi takdirde ilk politik dönemeçte savrulup dağılacak bir yapı oluruz."
NPA'nın kurulması enternasyonal sol için heyecan verici bir gelişme. Konferansta ilk göze çarpan partinin sadece seçimlere odaklanan ya da büyük reformist sosyal-demokrat partilerden boşalan yeri doldurmak üzere kurulan bir parti olmayacağının hemen belli olmasıydı. Proje; geçtiğimiz yıllardaki direnişlerin üzerine kuruldu ve neoliberalizme karşı yeni mücadele yöntemlerine sahip aktivistleri barındırıyor.
NPA'nın harekete geçirdiği radikal politik görüşlere sahip kitle yeni mücadeleler üzerinde önemli etki sahibi olacak. Yeni örgüt hakkında tartışılacak hâlâ daha pek çok konu var. LCR, zorlu taleplerini politik bir gerçekliğe dönüştürme ve Marksizmi yeni nesil için güncel ve etkili bir araç haline getirme fırsatını yakaladı. Bu fırsat Marksizmin özgünlüğü, mirası ve kapsayıcı devrimci bir kültürün yaratımı için kullanılacaksa bunun için yetenek ve yaratıcılığa ihtiyaç var.
Berk Efe Altınal, Socialist Worker'dan çevirdi

Dijital sayı 27 - 11 Mayıs 2021 (pdf)

Dijital sayı 26 - 27 Nisan 2021 (pdf)

Dijital sayı 25 - 6 Nisan 2021 (pdf)

Dijital sayı 24 - 23 Mart 2021 (pdf)

Dijital sayı 23 - 16 Mart 2021 (pdf)

Abone olun

Dostlarımız

Marksist.org

Marksizm 2013

dsip
Su Hakkı Kampanyası