Avrupa anti-kapitalist solu geçtiğimiz Aralık'ta Paris'te NPA ve LCR'ın davetiyle bir araya gelip bir toplantı yapmıştı.Bu toplantıyı destekleyen örgütler aşağıdaki ortak açıklamayı yaptılar:
İlk olarak; Yunan gençliğinin, Andreas Grigoroupoulos'un ölümüne karşı isyanı ile dayanışmamızı ifade etmek istiyoruz. Bu önemli süreçte; biz anti-kapitalist solun baskı, kapitalist planlar ve Karamanlis hükümetinin yozluğuna karşı savaşını tamamıyla destekliyoruz.
Bu sosyal patlama; Avrupa'da kapitalistlerin planlarına ve Avrupa Birliği hükümetine karşı biriken gerilimi açığa çıkartıyor.
Bu durum; Patronların ve AB'nin politikaları kapitalist krizi çözmeye çalışırken  milyonlarca işçinin yaşam koşullarını kötüleştireceğinden daha da keskinleşecek.
Biz AB hükümetlerinin halkı değil bankaları kurtaran politikalarını reddediyoruz.Avrupa Birliği Anayasası referandumlarında Fransa, Hollanda ve İrlanda'da çıkan HAYIR ile açıkça ortaya çıktığı üzere bu Avrupa bizim değil.
Biz anti-kapitalist bir acil durum planı öneriyoruz-patronların binlerce çalışanı "fazlalık" olarak görecekleri planlarındansa-öncelik işlere verilmeli,bankacılık ve kredi sistemleri işçi ve halk kontrolü altında tamamen devletleştirilmeli ve sosyal ihtiyaçlar tatmin edilmeli.
Sorun "finansalizasyon'un" sözde aşırılıkları ve idare sisteminin geliştirilmesi değil kapitalizmden ve onun mantığından kopmaktır.
Bu şartlar altında ve her ülkenin özelliklerini de göz önünde bulundurarak, biz patronların saldırılarına karşı birleşik ve koordine bir direniş oluşturma görevini üstleniyoruz. Bunu yaparken kendimizi anti-kapitalist bir çekim noktasının oluşması için gerekli koşulları hazırlamaya adıyoruz.Bu çekim noktası halk seferberlikleriyle, Avrupa'daki işçilerin ve halkın çıkarlarını koruma temeline dayanacaktır ve sosyal-liberal sosyalist partilerle ve merkez sol ile her türlü işbirliğini ve ortaklığı reddeder.
Bu ilkeler temelinde,örgütlerimi- zin somut olanakları ve seçimlerine rağmen, önümüzdeki Avrupa Parlementosu seçimlerinde bu siyasi tutumu savunmayı amaçlıyoruz.
Ama önce 60.yıldönümü vesilesiyle Strasbourg ve Baden Baden'de toplanan askeri emperyalizmin dünya çapındaki simgesine -NATO'ya- karşı büyük birleşik gösterilere katılacağız.

Bu tutumu destekleyen örgütler:

Belçika: Devrimci Komünist Birlik-Sosyalist İşçi Partisi (LCR-SAP), Devrimci Komünist Birlik- Sosyalist İşçi Partisi
İngiltere: Sosyalist Parti(SP), Sosyalist Direniş(SR), Sosyalist İşçi Partisi (SWP)
Fransa: Devrimci Komünist Birlik (LCR)
Yunanistan: Birleşik Anti-Kapitalist Sol (ENANTIA), Sosyalist İşçi Partisi (SEK), OKDE-Spartakist
İtalya: Kritik Sol (SC)
İrlanda: Kar değil İnsan(PbP)
Polonya: Polonya İşçi Partisi(PPP)
İspanya: Anti-Kapitalist Sol (IA)
İsveç: Sosyalist Parti(SP)

Çeviren: Onur Devrim Üçbaş

Dijital sayı 27 - 11 Mayıs 2021 (pdf)

Dijital sayı 26 - 27 Nisan 2021 (pdf)

Dijital sayı 25 - 6 Nisan 2021 (pdf)

Dijital sayı 24 - 23 Mart 2021 (pdf)

Dijital sayı 23 - 16 Mart 2021 (pdf)

Abone olun

Dostlarımız

Marksist.org

Marksizm 2013

dsip
Su Hakkı Kampanyası