Selim Işık
Faşizme Karşı Mücadele, Leon Troçki, Yazın Yazıncılık, 479. sayfa
Avrupa Parlamentosu seçimlerindeki düşük katılım dikkatleri ırkçı ve faşist partilere çekti. İşsizler ve düşük gelir gruplarından İngilizler faşist partiye 1 milyon oy verdi.
İngiltere'deki sosyalistler bu gelişmeyi hemen durdurulması gereken bir tehlike olarak gördü. İngiltere'deki en büyük sosyalist örgüt SWP (Sosyalist İşçilerin Partisi) İngiliz soluna birlik çağrısı yaptı. Seçimin hemen ertesinden anti-faşistler BNP liderinin yaptığı bir basın toplantısını bastı ve onu kovaladı.
Tüm bu gelişmeleri, faşist partinin her zaman 1 milyondan fazla oy aldığı bir ülkede yaşayan sosyalistlerin izlemesi tuhaf. Türkiye'de faşist hareket, MHP ve BBP her zaman tehlikeli oldu. Bugün de öyle. Buna rağmen Türkiye'deki sosyalistler İngiltere'deki anti-faşistler gibi hiç bir zaman yapmadı. Çok küçükken faşizmi ezmeyi hiç düşünmedi. Gerçek bir tehlike haline geldiğindeyse solun geniş kesimleri devleti ve CHP hariç bütün partileri faşist olarak görüyordu.
1970'lerde devrimciler, faşistleri durdurmak için cefakarca mücadele etti. 5 bin anti-faşist bu mücadelede yaşamını yitirdi. Ancak faşistlere kurşun sıkan devrimciler, yanlış Stalinist teoriler dışında düşmanı hakkında gerçek bir bilgiye sahip değildi.
Troçki'ye gore faşizm kapitalizmin ürünüdür. Ancak kapitalizmin diğer ürünlerinden farklı olarak faşizm bir kitle hareketidir. Tabanında umutsuzluk etrafında örgütlenmiş işsizler, iş bulmaktan umudunu kesmişler, her an iflas tehlikesiyle karşı karşıya olan küçük burjuvalar yani sıradan insanlar vardır. Faşist terörün kapitalizm için etkili bir silah olmasına yol açan da budur. Bir polis ya da asker size saldırabilir, vurabilir. Onlara direnirsiniz ya da kaybedersiniz, ancak bu saldırı durumu geçici ve belirlidir. Fakat aynı apartmanda oturduğunuz komşunuzun bir gün elinde satırla kapınızı çalması, milyonlarca umutsuzun aynı şekilde davranması, tarihte görülmemiş derecede büyük bir barbarlık yaratır.
Troçki bütün bu sonuçlara Almanya'da Nazilerin iktidara yürüyüşü ve iktidarını an be an takip ederek, korkunç gidişi durdurmak için savaşırken yazdıklarının bir derlemesi olan Faşizme Karşı Mücadele'de anlatır. Bu marksizme büyük bir katkıdır.
Troçki, iki olguya dikkat çeker.
1918 ve 1923'te Alman işçi sınıfı iki kez devrim yapmayı denemişti. Başarısız oldu. Kapitalizm uluslararası bir kriz içindeydi. Sarkaç once sola vurdu, ardından sağa doğru yöneldi. Faşizm yenilen devrimin cezası oldu. Umuda karşı umutsuzluk, Hitler ve arkadaşları tarafından örgütlendi.
1929'daki Büyük Bunalım ise bir gecede milyonlarca kişiyi işsiz bıraktı ya da iflas ettirdi. 1929 ve 1933 arasında Naziler bu yüzden büyük bir oy patlaması yaptı. Sokakta askeri olarak örgütlendiler. Yahudilere ve toplumsal azınlıklara saldırmaya başladılar.
Troçki'ye gore kriz dönemleri radikalizm zamanlarıdır. Bir yandan devrimci olasılıklar belirirken öte yandan karşı-devrim de varolur. İkisi bir arada yaşayamaz. Biri diğerini yenmelidir. İnatla anlatır Troçki, faşizmin iktidarı durdurulabilir!
1933'e kadar Almanya'da sosyal-demokrat ve komünist partilere verilen oylar Nazilerden fazlaydı. Alman işçi sınıfı tepeden tırnağa örgütlüydü. Ancak bölünmüştü. Sosyal demokrat liderlik aktif bir mücadeleden uzak dururken komünist parti ise asıl faşistin sosyal demokrat parti olduğunu ileri sürmekteydi. Alman Komünist Partisi'nin liderliği doğrudan Stalin'e bağlıydı ve sadece onu dinliyordu. Troçki'nin, sosyal demokrat ve komünist işçilerin krizin faturasını ödememe temelinde birleşik cephe kurmaları çağrısını duyan olmadı.
Sonuç milyonlarca insanın katledilmesi; Yahudilerin, eşcinsellerin, sakatların, akıl hastalarının, yaşlıların, gaz odalarında, toplama kamplarında, sokak ortasında infaz edilmesi oldu. Alman işçi sınıfı ancak 1990'da genel grev yapabilecekti. Sosyal demokratlar ve komünistler ise 1933'te Hitler'in koltuğunu oturmasından kısa bir sure sonra katledilmişti.
Troçki'nin geliştirdiği faşizmin marksist analizi, bugün kapitalizmin derin krizini yaşayan bizler için büyük önem taşıyor. Bizi boğmak için kapitalist sınıfın kendisini görevlendirmesini bekleyen faşist hareketi dünyada ve Türkiye'de ezmek sorundayız. Yanlış teoriler büyük yenilgiler ve trajediler getirir. Dünya bir kez daha faşizm kabusunu yaşamamalı. Neyse ki elimizde bir silah var, Troçki'nin fikirleri.


Dijital sayı 27 - 11 Mayıs 2021 (pdf)

Dijital sayı 26 - 27 Nisan 2021 (pdf)

Dijital sayı 25 - 6 Nisan 2021 (pdf)

Dijital sayı 24 - 23 Mart 2021 (pdf)

Dijital sayı 23 - 16 Mart 2021 (pdf)

Abone olun

Dostlarımız

Marksist.org

Marksizm 2013

dsip
Su Hakkı Kampanyası