Dünyada çalışma yaşındaki erkek nüfusun %72,8' istihdam edilirken, kadınların %48'i istihdam edilmektedir. Bu oran AB ülkelerinde (25 ülke) %58,6.

Türkiye'de ise kadınların sadece %21.3’ü, başka bir deyişle her beş kadından sadece 1'i ücretli olarak bir işte çalışabilmektedir.

2011 tıpkı 1968 gibi tarihe devrimci bir yol olarak geçecek. Kapitalizmin ekonomik, sosyal, siyasi ve ekolojik çok yönlü krizine karşı Ortadoğu'da, Avrupa'da, Kuzey ve Güney Amerika'da, Asya'da milyonlarca insan isyan etti. Fakirliğin, işsizliğin, açlığın, savaşların ve son bulması, adalet, gerçek demokrasi ve özgürlük için küresel direniş 2012'nin de gündemi olacak.

Doğan TARKAN

Onlarca yıldır diktatörlükler altında yaşayan yüz milyonlarca emekçi 2011 yılında hemen hemen bütün Arap ülkelerinde ayaklandı. Tunus, Mısır ve Libya’da diktatörler devrilirken Bahreyn, Yemen ve Suriye’de ayaklanmalar sürüyor.

Arap halklarının işi zor. Onlarca yılın örgütsüz toplumları ayaklanmayı, devlet baskısına karşı dürenmeyi başardılar ama yıktıklarının yerine ne koyacakları konusunda net değiller.

Ozan Gökşin

30 yaşının üstünde olup da askere gitmeyenlerin sayısı 460 bin. Orduda halen silah altında bulunan er sayısı ise 462 bin. Bir ordu kadar insan birçok kısıtlama ve baskıyı göz alarak, savaşmayı, ölmeyi ve öldürmeyi reddetmiş. 30 yaşın altında olup askere gitmek isteyemeyenlerin sayısı da bir ordudan çok, 500 bin kişiden fazla. Toplamda 1 milyon kişi zorunlu askerlik yapmak istemiyor. Bu militarizmin toplum nezdinde iflası demek. Milli Savunma Bakanı, 80 bin kişinin 30 bin lira verip askerlikten kurtulmak için başvurusunu beklediklerini söyledi. Zenginler askerlik yükünden kurtulurken, 920 bin kişiye zorunlu askerlik dayatılıyor ve eşitsizlik bir devlet politikası olarak dayatılıyor. Fakirleri cepheye yollayan AKP militarizmin çarklarını döndürmeye devam ediyor.

Sinan Canbay

Daha birkaç ay önce meclisin hep birlikte hazırladığı şike yasası nasıl oldu da bugün el birliği ile yine hep birlikte -BDP hariç- değiştirildi? Bu yıl başlayan şike soruşturması, Türkiye'de futbol dünyasındaki kirli ilişkilerin sadece bir kısmını bize gösteriyor. Futbolun 80'lerden sonra giderek endüstriyel bir hale gelmesiyle, bu sporun içine mafya, çeteler ve şikeler ister istemez girdi.

Yoksulluk sınırı 3000 lira, kamu emekçisinin maaşı ortalama 1500 lira

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'nun (KESK) 21 Aralık grevi birçok talebe sahip olsa da iki ana talep öne çıkıyor.

İlk ana talep ekonomik, yoksulluk sınırının altındaki ücretlerin iyileştirilmesi ve hükümetin kamu emekçilerini hedef alan ekonomik politikalardan vazgeçmesi.

  • Grev hakkımızın yasal teminat altına alındığı bir Toplu Sözleşme düzeni,
  • Kamu hizmetlerinin ticarileştirilmesine son verilsin,
  • Genel Sağlık Sigortası kapsamında zorunlu sağlık primi dayatmasına ve katkı payı, fark ücreti gibi yollarla ilave ücret alınmasına son verilsin,

12 Eylül 2010'da ki anayasa değişikliği referandumunda 12 Eylül düzenine son diyen %58 Kürt sorununun çözümü için PKK ile devletin görüşmesine de 'evet' demişti. 2011'de çözümün ne kadar yakın olduğunu gördük, çözümsüzlüğün nelere yol açabileceğini de.

Ozan Tekin

Eylül 2008'de merkezi ABD'nin New York şehrinde bulunan yatırım bankası Lehman Brothers'ın çöküşüyle birlikte küresel kapitalizm büyük bir krize girmişti. 2008 yılının başında Estonya, Letonya, İrlanda, Yeni Zelanda, Japonya, Hong Kong, Singapur, İtalya, Rusya, Almanya gibi ülkeler ekonomik durgunluktaydı. Dünyanın GSMH açısından en büyük 7 ekonomisi içinde sadece Çin ve Fransa 2008 yılında durgunluğa girmedi.

DSİP açısından 2011 yılı, mücadeleyle dolu geçti. DSİP üyeleri her bir mücadele konusuna yetişmeye, doğru fikirlerle daima ezilenlerden yana tutum almaya 2011 yılında da devam etti. 2011'in başında patlayan Arap devrimleri tüm 2011 yılına damgasını bastı.

Volkan AKYILDIRIM

Tarihçi Halil Berktay Taraf'ta Roni Margulies'i devlete karşı Kürt hareketini desteklediği için şiddeti savunmakla suçladı. Türkiye'de şiddetin kaynağı olan militarizme ve Ergenekon çetesine mücadelenin öncülüğünü yapan, savaş karşıtı hareketin başlatıcısı olan DSİP üyelerini şiddet savunuculuğuyla suçlamak birçok başka iftira gibi hiçbir gerçeğe dayanmıyor.

Erkin Erdoğan

Kapitalizmin ekonomik krizi aşmak için ürettiği çözüm, neoliberalizmin son 30 yıldır uyguladığı politikaların kötü bir tekrarından ibaret: Kemer sıkma, ücretlerin baskı altına alınması, sosyal haklara dönük saldırılar ve daha fazla esnek çalışma. Sanki bu politikaların kendisi krizi yaratan faktör değilmiş gibi, işçi sınıfına krizi atlatmak için tek çıkar yolun fedakârlık yapmak olduğu anlatılıyor. Yunanistan ve İtalya'da, egemen sınıf partileri bu politikaları açıkça uygulama cesareti gösteremediğinden, teknokrat hükümetler iş başında.

Roni Margulies

Biraz geri durup sanki ilk kez görüyormuş gibi bakarsak, inanılmaz güzellikte bir dünyada yaşıyoruz. Sayılamayacak kadar çok hayvan ve bitki, baş döndürücü bir çeşitlilik, akıl almaz bir renk cümbüşü.

Dijital sayı 27 - 11 Mayıs 2021 (pdf)

Dijital sayı 26 - 27 Nisan 2021 (pdf)

Dijital sayı 25 - 6 Nisan 2021 (pdf)

Dijital sayı 24 - 23 Mart 2021 (pdf)

Dijital sayı 23 - 16 Mart 2021 (pdf)

Abone olun

Dostlarımız

Marksist.org

Marksizm 2013

dsip
Su Hakkı Kampanyası